GCatholic.org


中華主教列表

在世中國大陸主教

Switch to English EnglishSwitch to Traditional Chinese 中文
主教名字Ascending (90)年齢晉牧牧職
Bishop Francis An Shu-xin (67)An Shu-xin, Francis安樹新671993河北保定 主教 (非法)保定 助理主教
Bishop Joseph Cai Bing-rui (50)Cai Bing-rui, Joseph蔡炳瑞502010福建廈門 主教
Bishop Matthew Cao Xiang-de (90)Cao Xiang-de, Matthew 曹緗德902000 浙江杭州 教省總主教 (非法)
Bishop John Chen Cang-baoChen Cang-bao, John陳蒼保?1997河北熱河 宗座署理
Bishop Joseph Chen Gong-ao (52)Chen Gong-ao, Joseph陳功鰲522012四川順慶 主教
Archbishop Anthony Dang Ming-yan (49)Dang Ming-yan, Anthony黨明彥492005陝西西安 教省總主教
Bishop Peter Ding Lingbin (54)Ding Lingbin, Peter丁令斌542016山西潞安 主教潞安 助理主教 (非法)
Bishop Matthias Du Jiang (53)Du Jiang, Matthias杜江532004內蒙林東 宗座監牧 (非法)林東 宗座監牧
Bishop Peter Fang Jian-ping (54)Fang Jian-ping, Peter方建平542000河北永平 主教 (非法)
Bishop John Fang Xing-yao (63)Fang Xing-yao, John房興耀631997山東沂州 主教煙台 宗座署理
Bishop Peter Feng Xin-mao (54)Feng Xin-mao, Peter封新卯542004河北景縣 主教
Archbishop Joseph Gan Jun-qiu (53)Gan Jun-qiu, Joseph甘俊邱532007廣東廣州 教省總主教
Archbishop Joseph Gao Hong-xiao, O.F.M.Gao Hong-xiao, Joseph, O.F.M.高宏效?2005河南開封 教省總主教
Bishop Matthias Gu ZhengGu Zheng, Matthias顧征??青海西寧 宗座監牧
Bishop Joseph Guo Jin-cai (49)Guo Jin-cai, Joseph 郭金才492010 河北熱河 主教 (非法)
Bishop Vincent Guo Ximing (58)Guo Ximing, Vincent郭希錦582008福建福寧 主教
Bishop Nicholas Han Ji-de (78)Han Ji-de, Nicholas韓紀德781996甘肅平涼 主教 (非法)平涼 主教
Bishop Andrew Han Jing-tao (94)Han Jing-tao, Andrew韓井濤94?吉林四平 主教
Bishop Joseph Han Ying-jin (58)Han Ying-jin, Joseph韓英進582010陝西三原 主教
Archbishop Joseph Han Zhi-hai (53)Han Zhi-hai, Joseph韓志海532003甘肅蘭州 教省總主教
Bishop Paul He Ze-qing (49)He Ze-qing, Paul何澤清492005四川萬縣 主教
Bishop Matthew Hu Xian-de (90)Hu Xian-de, Matthew胡賢德902000浙江寧波 主教
Bishop Joseph Huang Bing-zhang (50)Huang Bing-zhang, Joseph 黃炳章502011 廣東汕頭 主教 (非法)
Bishop John Huo Cheng (91)Huo Cheng, John霍成911991山西汾陽 主教
Bishop Julius Jia Zhi-guo (81)Jia Zhi-guo, Julius賈治國811981河北正定 主教
Bishop Andrew Jin Dao-yuan (87)Jin Dao-yuan, Andrew靳道遠872000 山西潞安 主教 (非法)
Bishop Joseph Jin De-chen (99)Jin De-chen, Joseph靳德辰991981河南南陽 主教
Bishop John Lei Jia-pei (46)Lei Jia-pei, John雷家培462016四川寧遠 主教
Bishop Paul Lei Shi-yin (53)Lei Shi-yin, Paul 雷世銀532011 四川嘉定 主教 (非法)
Archbishop Sylvester Li Jian-tang (92)Li Jian-tang, Sylvester李建唐921994山西太原 教省總主教
Bishop Joseph Li Jing (48)Li Jing, Joseph李晶482007寧夏寧夏 主教
Bishop Luke Li Jing-feng (95)Li Jing-feng, Luke李鏡峰951980陝西鳳翔 主教
Bishop Joseph Li Lian-gui (53)Li Lian-gui, Joseph李連貴532000河北獻縣 主教
Bishop Joseph Li Ming-shu (93)Li Ming-shu, Joseph李明述932000山東青島 主教
Archbishop Joseph Li Shan (52)Li Shan, Joseph李山522007北京北京 教省總主教
Bishop Stephen Li Si-de (90)Li Si-de, Stephen李思德901982天津天津 主教
Archbishop John Baptist Li Su-guang (53)Li Su-guang, John Baptist李穌光532010江西南昌 教省總主教
Bishop Paul Liang Jian-sen (52)Liang Jian-sen, Paul梁建森522011廣東江門 主教
Bishop Joseph Liao Hong-qingLiao Hong-qing, Joseph廖宏清?2003廣東嘉應 主教
Archbishop Peter Lin Jia-shanLin Jia-shan, Peter林佳善?2001福建福州 教省總主教 (非法)建甌 宗座監牧
Bishop John Liu Shi-gong (89)Liu Shi-gong, John劉世功891995內蒙集寧 主教
Bishop Joseph Liu Xin-hong (53)Liu Xin-hong, Joseph 劉新紅532006 安徽蕪湖 主教 (非法)
Bishop John Lu Pei-sen (50)Lu Pei-sen, John呂培森502011山東兖州 主教
Archbishop Francis Lu Xin-ping (54)Lu Xin-ping, Francis陸新平542000江蘇南京 教省總主教 (非法)
Bishop Peter Luo Xue-gang (53)Luo Xue-gang, Peter羅雪剛532011四川敘府 主教
Bishop Paul Ma Cun-guo (48)Ma Cun-guo, Paul馬存國482004山西朔縣 主教
Bishop Thaddeus Ma Da-qin (49)Ma Da-qin, Thaddeus馬達欽492012上海上海 輔理主教
Bishop Joseph Ma Ying-lin (52)Ma Ying-lin, Joseph 馬英林522006 雲南昆明 教省總主教 (非法)
Bishop Joseph Ma Zhong-mu (98)Ma Zhong-mu, Joseph馬仲牧981984寧夏寧夏 榮休主教
Archbishop Paul Meng Qing-lu (54)Meng Qing-lu, Paul孟青祿542010內蒙綏遠 教省總主教
Archbishop Paul Meng Zhu-you (54)Meng Zhu-you, Paul孟寧友542010山西太原 助理總主教
Archbishop Paul Pei Jun-min (48)Pei Jun-min, Paul裴軍民482006遼寧瀋陽 教省總主教
Bishop John Peng Weizhao (51)Peng Weizhao, John彭衛照512014江西餘江 主教
Archbishop Methodius Qu Ai-lin (55)Qu Ai-lin, Methodius屈藹林552012湖南長沙 教省總主教常德 宗座署理衡州 宗座署理澧縣 宗座署理寶慶 宗座署理湘潭 宗座署理岳陽 宗座署理沅陵 宗座署理永州 宗座署理
Bishop Peter Shao Zhu-min (54)Shao Zhu-min, Peter邵祝敏542007浙江永嘉 主教
Bishop Joseph Shen Bin (47)Shen Bin, Joseph沈斌472010江蘇海門 主教
Bishop Shi Shuang-xiShi Shuang-xi 史雙喜?2004 河北永年 榮休輔理主教 (非法)
Bishop Paul Su Yong-da (58)Su Yong-da, Paul蘇永大582004廣西北海 主教
Bishop James Su Zhi-min (84)Su Zhi-min, James蘇哲民841988河北保定 主教
Bishop Joseph Sun Ji-gen (50)Sun Ji-gen, Joseph孫繼根502011河北永年 助理主教
Archbishop Joseph Tan Yan-quan (55)Tan Yan-quan, Joseph譚燕全552003廣西南寧 教省總主教
Bishop Joseph Tang Yuan-ge (53)Tang Yuan-ge, Joseph唐遠閣532016四川成都 主教
Bishop Joseph Tong Chang-pingTong Chang-ping, Joseph同長平?2002陝西同州 宗座監牧
Bishop John Wang Ren-lei (47)Wang Ren-lei, John 王仁雷472006 江蘇徐州 主教 (非法)
Bishop John Wang Ruo-wang (55)Wang Ruo-wang, John王若望552011甘肅秦州 主教
Bishop John Baptist Wang Xiao-xun (51)Wang Xiao-xun, John Baptist王曉勳512016陝西興安府 助理主教
Bishop Joseph Wei Jing-yi (58)Wei Jing-yi, Joseph魏景義581995黑龍江齊齊哈爾 宗座監牧
Bishop Peter Wu Jun-wei (53)Wu Jun-wei, Peter武俊維532010山西新絳 宗座監牧
Bishop Joseph Wu Qin-jing (48)Wu Qin-jing, Joseph吳欽敬482005陝西盩厔 主教
Archbishop Paul Xiao Ze-jiang (49)Xiao Ze-jiang, Paul蕭澤江492007貴州貴陽 教省總主教
Bishop Paul Xie Ting-zhe (86)Xie Ting-zhe, Paul謝庭哲861991新疆新疆 宗座監牧
Bishop Joseph Xing Wen-zhi (54)Xing Wen-zhi, Joseph邢文之542005上海上海 輔理主教
Bishop Joseph Xu Hong-gen (55)Xu Hong-gen, Joseph徐宏根552006江蘇蘇州 主教
Bishop Stephen Yang Xiang-tai (96)Yang Xiang-tai, Stephen楊祥太961996河北永年 主教
Bishop John Baptist Yang Xiao-ting (53)Yang Xiao-ting, John Baptist楊曉亭532010陝西延安 主教
Bishop Joseph Yang Yong-qiang (47)Yang Yong-qiang, Joseph楊永強472010山東周村 主教
Bishop Joseph Ye Rong-hua (86)Ye Rong-hua, Joseph葉榮華862000陝西興安府 宗座監牧
Bishop Matthias Yu Cheng-xinYu Cheng-xin, Matthias余成信??陝西漢中 輔理主教
Bishop Louis Yu Run-shen (88)Yu Run-shen, Louis余潤深881986陝西漢中 主教
Bishop Joseph Yue Fu-sheng (53)Yue Fu-sheng, Joseph 岳福生532012 黑龍江哈爾濱 宗座署理 (非法)
Bishop Ignatius Zhan Si-lu (56)Zhan Si-lu, Ignatius 詹思祿562000 福建福寧 主教 (非法)
Bishop Joseph Zhang Wei-zhu (50)Zhang Wei-zhu, Joseph張維柱501992河南新鄉 宗座監牧
Archbishop Joseph Zhang Xian-wang (52)Zhang Xian-wang, Joseph張憲旺522004山東濟南 教省總主教
Bishop Joseph Zhang Yin-lin (46)Zhang Yin-lin, Joseph張銀林462015河南級縣 主教
Bishop Peter Zhang Zhi-yong (86)Zhang Zhi-yong, Peter張志勇862002陝西鳳翔 助理主教
Bishop Joseph Zhao Feng-chang (83)Zhao Feng-chang, Joseph趙鳳昌832000山東陽穀 主教
Bishop Thomas Zhao Ke-xun (87)Zhao Ke-xun, Thomas趙克勛872006?河北宣化 主教
Bishop Joseph Zhu Bao-yu (95)Zhu Bao-yu, Joseph朱寶玉951995河南南陽 主教 (非法)
Bishop Peter Zhuang Jian-jian (87)Zhuang Jian-jian, Peter莊建堅872006廣東汕頭 主教
Bishop Joseph Zong Huai-de (95)Zong Huai-de, Joseph宗懷德951987陝西三原 榮休主教 (非法)三原 榮休主教

as of 2017.04.22

© 2017 GCatholic.org

Up