GCatholic.org


Hội Đông Giám Mục Việt Nam

Conference of Bishops

Also known as: Episcopal Conference of Vietnam (English) / Conférence Episcopale du Viêt Nam (français)

Country: Vietnam Vietnam

Address: số 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Phone: (058)3822.842

Website: Link


Present Officials

President (2016.10.05 – ...):Archbishop Joseph Nguyễn Chí Linh (69)Archbishop Joseph Nguyễn Chí Linh (69)

Metropolitan Archbishop of Huê (Vietnam)

Vice-President (2016.10.05 – ...):Bishop Joseph Nguyễn Năng (65)Bishop Joseph Nguyễn Năng (65)

Bishop of Phát Diêm (Vietnam)

Secretary General (2016.10.05 – ...):Bishop Pierre Nguyễn Văn Khảm (66)Bishop Pierre Nguyễn Văn Khảm (66)

Bishop of My Tho (Vietnam)

Past Officials


as of 2019.01.04

© 2019 GCatholic.org

Up