GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Zorava

Syria Syria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Ezra', pr. Arabia, m. Bostra, Syria

History


Titular Bishop

Titular Bishop (2018.02.19 – ...):Bishop Charles Georges Mrad (51)Bishop Charles Georges Mrad (51)

Bishop of Curia of the Syriacs

Former Titular Bishops


as of 2020.06.16

© 2020 GCatholic.org

Up