GCatholic.org


Kisha e Shën Gjergjit

Church of St. George

Nënshati, Shkodër, Shkodër, Albania

Map

Circumscription: Diocese of Sapë

 

Type: Roman-Rite Co-Cathedral Former Cathedral

Rite: Roman (Latin)

 

Patron: St. George

 

Location: 8FHXWMJ5+6W Google Maps

Address: Nënshati, Shkodër, Shkodër

Country: Albania Albania

Permalink: Permalink

Special Churches Nearby Locate


as of 2021.03.31

© 2021 GCatholic.org

Up