GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Andropolis

Egypt Egypt

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Kherbeta, pr. Egitto I, m. Alessandria, Egypt

History


Titular Bishop

Titular Bishop (1986.07.27 – ...):Bishop Youhanna Golta (81)Bishop Youhanna Golta (81)

Bishop of Curia of the Copts

Former Titular Bishops


as of 2018.12.31

© 2019 GCatholic.org

Up