GCatholic.org


Saints and Blesseds

of

Slovenia Slovenia

Saints (5 Saints, 5 Blesseds)BirthplaceDeath PlaceYear of DeathAscending
Saint Maximilian von Celeia, archbishopSloveniaAustria Austria288
Saint Victorinus of Pettau, bishopSlovenia303
Saint Maximus, bishop396
Saint Modestus, bishopIreland IrelandAustria Austria763
Saint Hemma von Gurk, laypersonSloveniaAustria Austria1045
Blessed Francesco Querini, patriarch1372
Blessed Anton Martin Slomšek, bishopSloveniaSlovenia1862
Blessed Marija Antonija (Jožefa Fabjan), religiousSloveniaBosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina1941
Blessed Marija Krizina (Jožefa Bojanc), religiousSloveniaBosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina1941
Blessed Lojze Grozde, laypersonSloveniaSlovenia1943

© 2021 GCatholic.org

Up