GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Zeugma in Syria

Syria Syria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: ruins near Balkis, pr. Siria Eufratense I, m. Gerapoli, Syria

History


Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2021.09.23

© 2021 GCatholic.org

Up