GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Panopolis

Egypt Egypt

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Akhmim, pr. Tebaide I, m. Antinoe, Egypt

History


Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2021.09.23

© 2021 GCatholic.org

Up