GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Novi

Montenegro Montenegro

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See Episcopal See

Location: Castelnuovo, Herceg-Novi, pr. Dalmazia Superiore, m. Doclea, Montenegro

History


Titular Bishop

Titular Archbishop (2016.03.19 – ...):Archbishop Paul Fitzpatrick Russell (62)Archbishop Paul Fitzpatrick Russell (陸思道) (62)

Apostolic Nuncio to Azerbaigian

Apostolic Nuncio to Turkmenistan

Apostolic Nuncio to Turkiye

Former Titular Bishops


as of 2022.01.02

© 2022 GCatholic.org

Up