GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Aureliopolis in Lydia

Turkey Turkey

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Salihli, pr. Lidia, m. Sardi, Turkey

History


Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2021.09.23

© 2021 GCatholic.org

Up