GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Agnus

Egypt Egypt

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: pr. Egitto I, m. Alessandria, Egypt

History


Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2021.04.16

© 2021 GCatholic.org

Up