GCatholic.org


Catholic Dioceses

in

People’s Republic of China (China)

China
Ecclesiastical Jurisidictions (144)AscendingTypeChurches and Bishops
Anguo 安國 / Ankwo
Ngancuoven(sis)
Diocese
Anqing 安慶 / Huaining 懷寧 / Anking / Huai-ning
Nganchimen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of St. Thomas Cathedral of the Sacred Heart of Jesus
Baoding 保定 / Qingyuan 青苑 / Ching-Yüan / Paotíng
Paotimen(sis)
DioceseCathedral of Sts. Peter and Paul National Shrine of Our Lady of China Bishop James Su Zhi-min (89) Bishop Francis An Shu-xin (72) Bishop Francis An Shu-xin (72) Link
Baoqing 寶慶 / Shaoyang 邵陽 / Paoking
Paokingen(sis)
Apostolic PrefectureArchbishop Methodius Qu Ai-lin (60)
Beihai 北海 / Pakhoi
Pehæven(sis)
DioceseCathedral of St. Victor Bishop Paul Su Yong-da (63)
Beijing 北京 / Peking
Pechimen(sis)
Metr. ArchdioceseImmaculate Conception Cathedral (South Church) Holy Saviour Church (North Church) Archbishop Joseph Li Shan (56) LinkLink
Bengbu 蚌埠 / Pengpu
Pampuven(sis)
DioceseCathedral
Caozhou 曹州 / Heze 荷澤 / Tsaochow
Zaoceuven(sis)
DioceseCathedral of Christ the King
Changde 常德 / Changteh
Ciamtean(us)
DioceseArchbishop Methodius Qu Ai-lin (60)
Changsha 長沙 / Changsha
Ciamsciaven(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of the Immaculate Conception Archbishop Methodius Qu Ai-lin (60)
Changting 長汀 / Tingzhou 汀州 / Tingchow
Timceuven(sis)
Diocese
Chengde 承德
Chengden(sis)
DioceseCathedral of the Good Shepherd Bishop Joseph Guo Jin-cai (53)
Chengdu 成都 / Chengtu
Cemtuan(us)
DioceseCathedral of the Immaculate Conception (Pinganqiao Church) Bishop Joseph Tang Yuan-ge (57)
Chifeng 赤峰 / Chihfeng
Cefomen(sis)
DioceseChifeng Cathedral
Chongqing 重慶 / Chungking
Ciomchimen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of St. Joseph
Dali 大理 / Tali
Talian(us)
DioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus Link
Daming 大名 / Taming
Tamimen(sis)
DioceseMother of Grace Cathedral
Datong 大同 / Tatung
Tatomen(sis)
DioceseCathedral of the Immaculate Heart of Mary
Fengxiang 鳳翔 / Fengsiang
Fomsiamen(sis)
DioceseCathedral of St. Joseph Bishop Peter Li Hui-yuan (55) Bishop Peter Li Hui-yuan (55) Bishop Peter Zhang Zhi-yong (90) Link
Fenyang 汾陽 / Fenyang
Feniamen(sis)
DioceseCathedral Bishop John Huo Cheng (95) Link
Funing 福寧 / Xiapu 霞浦 / Funíng
Funimen(sis)
DioceseCathedral of Sts. Peter and Paul Bishop Ignatius Zhan Si-lu (60) Bishop Vincent Guo Xi-jin (62) Bishop Vincent Guo Xi-jin (62)
Fushun 撫順 / Fushun
Fusciœnen(sis)
DioceseCathedral of St. Joseph
Fuzhou 福州 / Minhou 閩侯 / Foochow / Min-Hou
Fuceuven(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of St. Dominic Archbishop Peter Lin Jia-shan Archbishop Peter Lin Jia-shan
Ganzhou 贛州 / Kanchow
Canceuven(sis)
DioceseCathedral
Guangzhou 廣州 / Canton
Coamceuven(sis)
Metr. ArchdioceseSacred Heart Cathedral (Seksat Church) Archbishop Joseph Gan Jun-qiu (57)
Guilin 桂林 / Kweilin
Kveilinen(sis)
Apostolic Prefecture
Guiyang 貴陽 / Kweyang
Cœiiamen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of St. Joseph Archbishop Paul Xiao Ze-jiang (54)
Haimen 海門 / Haimen
Hæmenen(sis)
DioceseCathedral of the Good Shepherd Cathedral of the Sacred Heart of Jesus Bishop Joseph Shen Bin (51)
Hainan 海南 / Hainan
Hainanen(sis)
Apostolic PrefectureCathedral of the Sacred Heart of Jesus
Haizhou 海州 / Donghai 東海 / Haichow
Haichoven(sis)
Apostolic Prefecture
Hangzhou 杭州 / Hangchow
Hamceuven(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of the Immaculate Conception
Hankou 漢口 / Hankow
Hancheuven(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of St. Joseph Archbishop Francis Cui Qing-qi, O.F.M. (57)
Hanyang 漢陽 / Hanyang
Haniamen(sis)
DioceseCathedral of St. Columban Fr. Chen Tian-huai
Hanzhong 漢中 / Nanzheng 南鄭 / Hanchung / Nancheng
Hanciomen(sis)
DioceseCathedral of St. Michael the Archangel Bishop Louis Yu Run-shen (92) Bishop Stephen Xu Hong-wei (46)
Harbin 哈爾濱 / Harbin
Harbin(us)
Apostolic AdministrationCathedral of the Sacred Heart of Jesus Bishop Joseph Yue Fu-sheng (57) Fr. Joseph Zhao Hong-chun (48)
Harbin 哈爾濱 / Harbin (Russian Rite)
Harbinen(sis)
Apostolic Exarchate
Hengzhou 衡州 / Hengyang 衡陽 / Hengchow
Hemceuven(sis)
DioceseArchbishop Methodius Qu Ai-lin (60)
Hongtong 洪洞 / Hungtung
Homtomen(sis)
DioceseCathedral Bishop Peter Liu Gen-zhu (55)
Ji’an 吉安 / Kí-an
Chinganen(sis)
DioceseCathedral
Jiading 嘉定 / Leshan 樂山 / Kíatíng
Chiatimen(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus Bishop Paul Lei Shi-yin (58) Link
Jiamusi 佳木斯 / Kiamusze
Khiamuszeen(sis)
Apostolic Prefecture
Jian’ou 建甌 / Jianning 建寧 / Kienning / Kienow
Kienoven(sis)
Apostolic PrefectureCathedral Archbishop Peter Lin Jia-shan
Jiangmen 江門 / Kongmoon
Chiammenen(sis)
DioceseImmaculate Heart of Mary Cathedral Former Cathedral of the Immaculate Heart of Mary Bishop Paul Liang Jian-sen (57)
Jiaying 嘉應 / Meixian 梅縣 / Kayíng
Chiaïmen(sis)
DioceseCathedral of the Holy Family Bishop Joseph Liao Hong-qing
Jilin 吉林 / Kírín
Chilinen(sis)
DioceseCathedral of St. Theresa Church of the Sacred Heart of Jesus
Jinan 濟南 / Tsinan
Zinanen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of the Sacred Heart Church of the Immaculate Conception Archbishop Joseph Zhang Xian-wang (56)
Jingxian 景縣 / Kinghsien
Chimscien(sis)
DioceseCathedral of Our Lady Help of Christians Bishop Peter Feng Xin-mao (58) Link
Jining 集寧 / Tsíníng
Zinimen(sis)
DioceseCathedral of Our Lady of the Rosary Former Cathedral of the Rosary Bishop Anthony Yao Shun (55)
Jixian 級縣 / Weihui 衛輝 / Weíhwei
Ueihœiven(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart Bishop Joseph Zhang Yin-lin (50)
Kaifeng 開封 / Kaifeng
Chæfomen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus Archbishop Joseph Gao Hong-xiao, O.F.M.
Kangding 康定 / Kangtíng
Camtimen(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart
Kunming 昆明 / Kunming
Cœnmimen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus Bishop Joseph Ma Ying-lin (56) Link
Lanzhou 蘭州 / Gaolan 皋蘭 / Kao-Lan / Lanchow
Lanceuven(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of the Sacred Heart Archbishop Joseph Han Zhi-hai (57) Archbishop Joseph Han Zhi-hai (57) Link
Laohekou 老河口 / Laohokow
Laohocheuven(sis)
Diocese
Lindong 林東 / Lintung
Lintungen(sis)
Apostolic PrefectureCathedral Bishop Matthias Du Jiang (57) Bishop Matthias Du Jiang (57)
Linhai 臨海 / Taizhou 台州 / Taíchow
Tæceuven(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus
Linqing 臨清 / Lintsing
Lintsingen(sis)
Apostolic Prefecture
Lishui 麗水 / Lishui
Liscioëiven(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus Church of the Sacred Heart
Lixian 澧縣 / Lizhou 澧州 / Lichow
Lichoven(sis)
Apostolic PrefectureArchbishop Methodius Qu Ai-lin (60)
Lu’an 潞安 / Changzhi 長治 / Lu An
Lunganen(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart Bishop Peter Ding Ling-bin (59) Bishop Peter Ding Ling-bin (59) Link
Luoyang 洛陽 / Loyang
Loiamen(sis)
DioceseCathedral of the Mother of God Bishop Peter Mao Qing-fu (58) Bishop Placidus Pei Rong-guì, O.C.S.O. (87)
Nanchang 南昌 / Nanchang
Nanciamen(sis)
Metr. ArchdioceseImmaculate Conception Cathedral Archbishop John Baptist Li Su-guang (57)
Nancheng 南城 / Nancheng
Nancemen(sis)
DioceseCathedral of Our Lady of the Rosary
Nanjing 南京 / Nanking
Nanchinen(sis)
Metr. ArchdioceseImmaculate Conception Cathedral Archbishop Francis Lu Xin-ping (58)
Nanlong 南龍 / Anlong 安龍 / Lanlung
Nganlomen(sis)
Diocese
Nanning 南寧 / Nanning
Nannimen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of Our Lady of China Archbishop Joseph Tan Yan-quan (59)
Nanyang 南陽 / Nanyang
Naniamen(sis)
DioceseJingang Cathedral of St. Joseph Bishop Peter Jin Lu-gang (65) Bishop Peter Jin Lu-gang (65) Link
Ningbo 寧波 / Ningxian 寧縣 / Ninghsien / Níngpo
Nimpuoven(sis)
DioceseCathedral of Our Lady of the Assumption Bishop Francis Xavier Jin Yang-ke (63) Bishop Francis Xavier Jin Yang-ke (63)
Ningxia 寧夏 / Yinchuan 銀川 / Ningsia
Nimsciian(us)
DioceseCathedral of the Immaculate Heart of Mary Bishop Joseph Li Jing (52) Link
Ningyuan 寧遠 / Xichang 西昌 / Ningyüan
Nimiüenen(sis)
DioceseCathedral of the Angels Bishop John Lei Jia-pei (51)
Pingliang 平涼 / Pingliang
Pimliamen(sis)
DioceseCathedral Bishop Nicholas Han Ji-de (82) Bishop Nicholas Han Ji-de (82) Bishop Anthony Li Hui (49)
Puqi 蒲圻 / Chibi 赤壁 / Puchi
Puchivan(us)
DioceseCathedral
Qichun 蘄春 / Qizhou 蘄州 / Kichow
Chiceuven(sis)
Diocese
Qingdao 青島 / Tsíngtao
Zimtaoven(sis)
DioceseCathedral of St. Michael Bishop Thomas Chen Tian-hao (58)
Qinzhou 秦州 / Tianshui 天水 / Tsínchow
Zinceuven(sis)
DioceseDongguan Cathedral Bishop John Wang Ruo-wang (59)
Qiqihar 齊齊哈爾 / Tsitsikar
Tsitsiharen(sis) / de Tsitsikar
Apostolic PrefectureCathedral of St. Michael Bishop Joseph Wei Jing-yi (63)
Rehe 熱河 / Jinzhou 錦州 / Jehol
Geholen(sis)
DioceseFormer Cathedral Bishop John Chen Cang-bao
Sanyuan 三原 / Sanyüan
Saniüenen(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus Bishop Joseph Han Ying-jin (62)
Shanghai 上海 / Shanghaí
Sciamhæven(sis)
DioceseCathedral of St. Ignatius (Xujiahui Church) Church of St. Francis Xavier (Dongjaidu Church) Basilica of Our Lady Help of Christians Bishop Joseph Xing Wen-zhi (58) Bishop Thaddeus Ma Da-qin (53)
Shangqiu 商邱 / Guide 歸德 / Kweíteh
Cœiteven(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus (South Church)
Shantou 汕頭 / Swatow
Scianteuven(sis)
DioceseCathedral of St. Joseph Bishop Joseph Huang Bing-zhang (54) Bishop Peter Zhuang Jian-jian (91)
Shaoguan 韶關 / Shaozhou 韶州 / Shíuchow
Sciaoceuven(sis)
Diocese
Shaowu 邵武 / Shaowu
Shaovuen(sis)
Apostolic PrefectureCathedral
Shashi 沙市 / Shasi
Shasien(sis)
Apostolic Prefecture
Shenyang 瀋陽 / Fengtian 奉天 / Fengtien / Mukden
Fomtienen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus Archbishop Paul Pei Jun-min (52) Link
Shinan 施南 / Enshi 恩施 / Shíhnan
Scenanen(sis)
Diocese
Shiqian 石阡 / Shihtsien
Shihtsienen(sis)
Apostolic Prefecture
Shunde 順德 / Xingtai 邢台 / Shunteh
Sciœntean(us)
DioceseCathedral of St. Joseph Shrine of Our Lady of Christians Link
Shunqing 順慶 / Nanchong 南充 / Shunking
Sciœnchimen(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus Bishop Joseph Chen Gong-ao (57) Link
Shuoxian 朔縣 / Shuozhou 朔州 / Shao-Chou / Shohchow
Scioceuven(sis)
DioceseCathedral of Our Lady Bishop Paul Ma Cun-guo (50) Bishop Paul Ma Cun-guo (50)
Siping 四平 / Sipingjie 四平街 / Szepíngkai
Sepimchiæven(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart
Suifu 敘府 / Yibin 宜賓 / Suifu
Siufuan(us)
DioceseCathedral of the Blessed Sacrament Bishop Peter Luo Xue-gang (57)
Suixian 隨縣 / Suihsien
Suihsienen(sis)
Apostolic Prefecture
Suiyuan 綏遠 / Hohot 呼和浩特 / Suiyüan
Sœiiüenen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus Archbishop Paul Meng Qing-lu (59) Link
Suzhou 蘇州 / Wuxian 吳縣 / Soochow / Wuhsien
Suceuven(sis)
DioceseCathedral of Our Lady of the Seven Sorrows Bishop Joseph Xu Hong-gen (59)
Taiyuan 太原 / Taiyüan
Tæiüenen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of the Immaculate Conception Archbishop Paul Meng Ning-you (58) Link
Tianjin 天津 / Tíentsín
Tienzinen(sis)
DioceseCathedral of St. Joseph (Laoxikai Church) Our Lady of Victory Church (Wanghailou Church) Bishop Melchior Shi Hong-zhen (92) Link
Tongzhou 同州 / Tungchow
Tungchoven(sis)
Apostolic PrefectureCathedral Bishop Joseph Tong Chang-ping
Tunxi 屯溪 / Tunki
Tunkien(sis)
Apostolic Prefecture
Wanxian 萬縣 / Wanhsíen
Uanscienen(sis)
DioceseCathedral of the Immaculate Conception Bishop Paul He Ze-qing (53)
Weihai 威海 / Weihaiwei 威海衛
Veihaiveien(sis)
Apostolic Prefecture
Wuchang 武昌 / Wuchang
Uciamen(sis)
Diocese
Wuhu 蕪湖 / Wuhu
Uhuven(sis)
DioceseCathedral of St. Joseph Bishop Joseph Liu Xin-hong (57)
Wuzhou 梧州 / Cangwu 蒼梧 / Tsang-Wu / Wuchow
Uceuven(sis)
DioceseCathedral
Xi’an 西安 / Chang’an 長安 / Chang-An / Sian
Singanen(sis)
Metr. ArchdioceseCathedral of St. Francis Archbishop Anthony Dang Ming-yan (54) Link
Xiamen 廈門 / Amoy / Hsíamen
Sciiamenen(sis)
DioceseCathedral of the Holy Rosary Church of Christ the King Bishop Joseph Cai Bing-rui (55) Link Also covers Taiwan Taiwan. The diocese covers Kinmen Island, which belongs to Taiwan and is administered by the Archdiocese of Taipei 臺北.
Xiangtan 湘潭 / Siangtan
Siangtanen(sis)
Apostolic PrefectureArchbishop Methodius Qu Ai-lin (60)
Xiangyang 襄陽 / Siangyang
Siamiamen(sis)
DioceseCathedral of the Holy Rosary
Xianxian 獻縣 / Síenhsíen
Scienscienen(sis)
DioceseDazhangzhuang Sacred Heart Cathedral Bishop Joseph Li Lian-gui (57) Link
Xing’anfu 興安府 / Ankang 安康 / Ankang / Hinganfu
Hinganfuen(sis) / de Hinganfu
Apostolic PrefectureCathedral of the Sacred Heart of Jesus Bishop Joseph Ye Rong-hua (91) Bishop John Baptist Wang Xiao-xun (55)
Xining 西寧 / Sining
Siningen(sis)
Apostolic PrefectureBishop Matthias Gu Zheng, S.J. (84)
Xinjiang 新絳 / Jiangzhou 絳州 / Kiangchow
Kiangchoven(sis)
Apostolic PrefectureCathedral of St. Anthony of Padua Bishop Peter Wu Jun-wei (58)
Xinjiang 新疆 / Urumqi 烏魯木齊 / Sinkiang
Sinkiangen(sis)
Apostolic PrefectureCathedral of the Immaculate Conception
Xinxiang 新鄉 / Sinsiang
Sinsiangen(sis)
Apostolic PrefectureBishop Joseph Zhang Wei-zhu (54)
Xinyang 信陽 / Sínyang
Siniamen(sis)
Diocese
Xiwanzi 西灣子 / Chongli 崇禮 / Siwantze
Sivanzean(us)
DioceseCathedral
Xuanhua 宣化 / Süanhwa
Siüenhoaven(sis)
DioceseCathedral of the Holy Cross Bishop Thomas Zhao Ke-xun (91) Bishop Augustine Cui Tai (71)
Xuzhou 徐州 / Süchow
Siüceuven(sis)
DioceseCathedral of the Sacred Heart of Jesus Bishop John Wang Ren-lei (51)
Yan’an 延安 / Fushi 膚施 / Fu Shih / Yenan
Iennganen(sis)
DioceseCathedral Bishop John Baptist Yang Xiao-ting (57)
Yanggu 陽穀 / Yangku
Iamcuven(sis)
DioceseCathedral Bishop Joseph Zhao Feng-chang (87)
Yangzhou 揚州 / Yangchow
Yangchoven(sis)
Apostolic Prefecture
Yanji 延吉 / Yenki
Ienchiven(sis)
Diocese
Yantai 煙台 / Zhifou 芝罘 / Chefoo / Yentai
Ientæven(sis)
DioceseBishop John Fang Xing-yao (68)
Yanzhou 兖州 / Yenchow
Ienceuven(sis)
DioceseCathedral of the Holy Spirit Bishop John Lu Pei-sen (55)
Yichang 宜昌 / Ichang
Iciamen(sis)
DioceseCathedral of St. Francis Link
Yiduxian 益都縣 / Iduhsien
Induhsienen(sis)
Apostolic Prefecture
Yingkou 營口 / Yingkow
Imcheuven(sis)
Diocese
Yixian 易縣 / Yihsien
Yihsienen(sis) / de Yihsien
Apostolic Prefecture
Yizhou 沂州 / Linyi 臨沂 / Ichow
Iceuven(sis)
DioceseCathedral of Our Lady of the Assumption Bishop John Fang Xing-yao (68)
Yongjia 永嘉 / Wenzhou 溫州 / Wenchow / Yungkia
Iomchiaven(sis)
DioceseCathedral of St. Paul Bishop Peter Shao Zhu-min (58)
Yongnian 永年 / Weixian 魏縣 / Yüngníen
Iomnienin(us)
DioceseCathedral Bishop Joseph Sun Ji-gen (54)
Yongping 永平 / Lulong 盧龍 / Lu Lung / Yüngpíng
Iompimen(sis)
DioceseImmaculate Conception Cathedral Bishop Peter Fang Jian-ping (58)
Yongzhou 永州 / Lingling 零岭 / Yungchow
Yungchoven(sis)
Apostolic PrefectureArchbishop Methodius Qu Ai-lin (60)
Yuanling 沅陵 / Chenzhou 辰州 / Shen-Chou / Yüanlíng
Iüen-limen(sis)
DioceseArchbishop Methodius Qu Ai-lin (60)
Yuci 榆次 / Yütze
Iüzean(us)
DioceseCathedral of St. Joseph
Yueyang 岳陽 / Yuezhou 岳州 / Yochow
Yochoven(sis)
Apostolic PrefectureArchbishop Methodius Qu Ai-lin (60)
Yujiang 餘江 / Yükíang
Iüchiamen(sis)
DioceseCathedral of St. Louis Bishop John Peng Wei-zhao (55)
Zhaotong 昭通 / Chaotung
Chaotungen(sis)
Apostolic Prefecture
Zhaoxian 趙縣 / Chaohsien
Ciaoscienen(sis)
Diocese
Zhengding 正定 / Chengting
Cemtimen(sis)
DioceseCathedral of Christ the King Immaculate Conception Cathedral Bishop Julius Jia Zhi-guo (86)
Zhengzhou 鄭州 / Chengchow
Cemceuven(sis)
Diocese
Zhoucun 周村 / Chowtsun
Ceuzüenen(sis)
DioceseCathedral Bishop Joseph Yang Yong-qiang (51)
Zhouzhi 盩厔 / Chowchich
Ceuceven(sis)
DioceseCathedral of the Immaculate Heart of Mary (Sanmenshizi Cathedral) Bishop Joseph Wu Qin-jing (52)
Zhumadian 駐馬店 / Chumatien
Ciumatienen(sis)
Diocese

as of 2021.10.15

© 2021 GCatholic.org

Up