Metropolitan Archdiocese of

Ljubljana

Slovenia Slovenia

Metropolitan Archdiocese

Metropolitan Archbishop (2014.10.04 – ...):Archbishop Stanislav Zore, O.F.M. (64)Archbishop Stanislav Zore, O.F.M. (64)

Churches (232)

AllCerknicaDomžaleGrosupljeKamnikKranjLitijaLjubljana centerLjubljana MosteLjubljana ŠentvidLjubljana Vič/RakovnikRadovljicaRibnicaŠenčurŠkofja LokaTržičVrhnikaZagorje
Koper (↙), Udine (←), Gurk (↑), Celje (→), Novo Mesto (↘), Rijeka (↓)
Cities (Ljubljana) AscendingChurches (59)
Brezovica pri Ljubljani, LjubljanaCerkev sv. Antona Puščavnika sv. Antona Puščavnika (Parish) Locate
Church of St. Anthony the Abbot
Črni Vrh, LjubljanaCerkev sv. Lenarta sv. Lenarta (Parish) Locate
Church of St. Leonard
Dobrova, LjubljanaCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Dol pri Ljubljani, LjubljanaCerkev sv. Marjete sv. Marjete (Parish) Locate
Church of St. Margaret
Dolsko, LjubljanaCerkev sv. Helene sv. Helene (Parish) Locate
Church of St. Helen
Horjul, LjubljanaCerkev sv. Marjete sv. Marjete (Parish) Locate
Church of St. Margaret
Ig pri Ljubljani, LjubljanaCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Janče, LjubljanaCerkev sv. Miklavža sv. Miklavža (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Javor, LjubljanaCerkev sv. Ane sv. Ane (Parish) Locate
Church of St. Anne
Kurešček, LjubljanaCerkev Rojstva Device Marije Rojstva Device Marije Locate
Church of the Nativity of Our Lady
Lipoglav, LjubljanaCerkev sv. Nikolaja sv. Nikolaja (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Ljubljana, LjubljanaStolna cerkev sv. Nikolaja sv. Nikolaja (Cathedral, Parish) Locate
Cathedral of St. Nicolas
Ljubljana, LjubljanaCerkev Gospodovega Oznanenja Mariji Gospodovega Oznanenja Mariji (Parish) Locate
Church of the Annunciation of Mary
Ljubljana, LjubljanaCerkev Kristusovega učlovečenja Kristusovega učlovečenja (Parish) Locate
Church of the Incarnation of Christ
Ljubljana, LjubljanaCerkev Marije, Božje Matere Marije, Božje Matere (Parish) Locate
Church of St. Mary, Mother of God
Ljubljana, LjubljanaCerkev Marije Pomočnice Marije Pomočnice (Parish) Locate
Church of Our Lady of Help
Ljubljana, LjubljanaCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Ljubljana, LjubljanaCerkev Povišanje sv. Križa Povišanje sv. Križa (Parish) Locate
Church of the Exaltation of the Cross
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Angelov varuhov sv. Angelov varuhov (Parish) Locate
Church of the Guardian Angels
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Antona Padovanskega sv. Antona Padovanskega (Parish) Locate
Church of St. Anthony of Padua
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Cirila in Metoda sv. Cirila in Metoda (Parish) Locate
Church of Sts. Cyril and Methodius
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Družine sv. Družine (Parish) Locate
Church of the Holy Family
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Frančiška Asiškega sv. Frančiška Asiškega (Parish) Locate
Church of St. Francis of Assisi
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Jakoba sv. Jakoba (Parish) Locate
Church of St. James
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Janeza Krstnika sv. Janeza Krstnika (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Kancijana in Tovarišev sv. Kancijana in Tovarišev (Parish) Locate
Church of St. Cantian and companions
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Mihaela sv. Mihaela (Parish) Locate
Church of St. Michael
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Petra sv. Petra (Parish) Locate
Church of St. Peter
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Rešnjega telesa in Krvi sv. Rešnjega telesa in Krvi (Parish) Locate
Church of Corpus Christi
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Simona in Jude Tadeja sv. Simona in Jude Tadeja (Parish) Locate
Church of Sts. Simon and Jude
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Simona in Jude Tadeja sv. Simona in Jude Tadeja (Parish) Locate
Church of Sts. Simon and Jude
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Štefana sv. Štefana (Parish) Locate
Church of St. Stephen
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Terezije deteta Jezusa sv. Terezije deteta Jezusa (Parish) Locate
Church of St. Therese of the Child Jesus
Ljubljana, LjubljanaCerkev sv. Tomaža sv. Tomaža (Parish) Locate
Church of St. Thomas
Ljubljana, LjubljanaCerkev Vstalega Kristusa Vstalega Kristusa (Parish) Locate
Church of the Risen Christ
Ljubljana-Črnuče, LjubljanaCerkev sv. Jakoba sv. Jakoba (Parish) Locate
Church of St. James
Ljubljana-Šentvid, LjubljanaCerkev sv. Vida sv. Vida (Parish) Locate
Church of St. Vitus
Notranje Gorice, LjubljanaCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Pirniče, LjubljanaCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Polhov Gradec, LjubljanaCerkev Marijinega Rojstva Marijinega Rojstva (Parish) Locate
Church of the Nativity of Mary
Preserje, LjubljanaCerkev sv. Vida sv. Vida (Parish) Locate
Church of St. Vitus
Preska, LjubljanaCerkev sv. Janeza Krstnika sv. Janeza Krstnika (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Prežganje, LjubljanaCerkev sv. Marjete sv. Marjete (Parish) Locate
Church of St. Margaret
Rakitna, LjubljanaCerkev Povišanje sv. Križa Povišanje sv. Križa (Parish) Locate
Church of the Exaltation of the Cross
Rob, LjubljanaCerkev Marijinega Rojstva Marijinega Rojstva (Parish) Locate
Church of the Nativity of Mary
Šentjošt nad Horjulom, LjubljanaCerkev sv. Janeza Evangelista sv. Janeza Evangelista (Parish) Locate
Church of St. John the Evangelist
Škofljica, LjubljanaCerkev sv. Cirila in Metoda sv. Cirila in Metoda (Parish) Locate
Church of Sts. Cyril and Methodius
Šmarna Gora, LjubljanaCerkev Matere Božje Matere Božje Locate
Church of the Mother of God
Šmartno pod Šmarno goro, LjubljanaCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Smlednik, LjubljanaCerkev sv. Urha sv. Urha (Parish) Locate
Church of St. Ulrich
Sora, LjubljanaCerkev sv. Štefana sv. Štefana (Parish) Locate
Church of St. Stephen
Sostro, LjubljanaCerkev sv. Lenarta sv. Lenarta (Parish) Locate
Church of St. Leonard
Tomišelj, LjubljanaCerkev Device Marije sv. Rožnega venca Device Marije sv. Rožnega venca (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Rosary
Topol pri Medvodah, LjubljanaCerkev sv. Katarine sv. Katarine (Parish) Locate
Church of St. Catherine
Velike Lašče, LjubljanaCerkev Marijinega Rojstva Marijinega Rojstva (Parish) Locate
Church of the Nativity of Mary
Vodice, LjubljanaCerkev sv. Marjete sv. Marjete (Parish) Locate
Church of St. Margaret
Želimlje, LjubljanaCerkev sv. Vida sv. Vida (Parish) Locate
Church of St. Vitus
Cities (Cerknica) AscendingChurches (10)
Babno Polje, CerknicaCerkev sv. Nikolaja sv. Nikolaja (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Begunje pri Cerknici, CerknicaCerkev sv. Jerneja sv. Jerneja (Parish) Locate
Church of St. Bartholomew
Bloke, CerknicaCerkev sv. Mihaela sv. Mihaela (Parish) Locate
Church of St. Michael
Cerknica, CerknicaCerkev Marijinega Rojstva Marijinega Rojstva (Parish) Locate
Church of the Nativity of Mary
Grahovo, CerknicaCerkev Marijinega Brezmadežnega spočetja Marijinega Brezmadežnega spočetja (Parish) Locate
Church of the Immaculate Conception
Rakek, CerknicaCerkev Srce Jezusovo Srce Jezusovo (Parish) Locate
Church of the Sacred Heart of Jesus
Stari trg pri Ložu, CerknicaCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Sv. Trojica nad Cerknico, CerknicaCerkev Presvete Trojice Presvete Trojice (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Sv. Vid nad Cerknico, CerknicaCerkev sv. Vida sv. Vida (Parish) Locate
Church of St. Vitus
Unec, CerknicaCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Cities (Domžale) AscendingChurches (20)
Blagovica, DomžaleCerkev sv. Petra sv. Petra (Parish) Locate
Church of St. Peter
Brdo, DomžaleCerkev Device Marije Vnebovzete Device Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Češnjice, DomžaleCerkev Karmelske Matere Božje Karmelske Matere Božje (Parish) Locate
Church of Our Lady of Mount Carmel
Dob, DomžaleCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Domžale, DomžaleCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Homec, DomžaleCerkev Marijinega Rojstva Marijinega Rojstva (Parish) Locate
Church of the Nativity of Mary
Ihan, DomžaleCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Jarše, DomžaleCerkev sv. Mohora in Fortunata sv. Mohora in Fortunata (Parish) Locate
Church of St. Modestus and St. Fortunatus
Krašnja, DomžaleCerkev sv. Tomaža sv. Tomaža (Parish) Locate
Church of St. Thomas
Limbarska gora, DomžaleCerkev sv. Valentina sv. Valentina Locate
Church of St. Valentine
Mengeš, DomžaleCerkev sv. Mihaela sv. Mihaela (Parish) Locate
Church of St. Michael
Moravče, DomžaleCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Peče, DomžaleCerkev sv. Jerneja sv. Jerneja (Parish) Locate
Church of St. Bartholomew
Radomlje, DomžaleCerkev sv. Marjete sv. Marjete (Parish) Locate
Church of St. Margaret
Rova, DomžaleCerkev sv. Katarine sv. Katarine (Parish) Locate
Church of St. Catherine
Šentožbolt, DomžaleCerkev sv. Ožbolda sv. Ožbolda (Parish) Locate
Church of St. Oswald
Trzin, DomžaleCerkev sv. Florijana sv. Florijana (Parish) Locate
Church of St. Florian
Vir, DomžaleCerkev sv. Jožefa sv. Jožefa (Parish) Locate
Church of St. Joseph
Vrhpolje, DomžaleCerkev sv. Petra in Pavla sv. Petra in Pavla (Parish) Locate
Church of Sts. Peter and Paul
Zlato Polje, DomžaleCerkev sv. Marija Magdalena sv. Marija Magdalena (Parish) Locate
Church of St. Mary Magdalene
Cities (Grosuplje) AscendingChurches (13)
Dobrepolje–Videm, GrosupljeCerkev Povišanje sv. Križa Povišanje sv. Križa (Parish) Locate
Church of the Exaltation of the Cross
Grosuplje, GrosupljeCerkev sv. Mihaela sv. Mihaela (Parish) Locate
Church of St. Michael
Ivančna Gorica, GrosupljeCerkev sv. Jožefa sv. Jožefa (Parish) Locate
Church of St. Joseph
Kopanj, GrosupljeCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Polica, GrosupljeCerkev sv. Jakoba sv. Jakoba (Parish) Locate
Church of St. James
Šentjurij pri Grosupljem, GrosupljeCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Šentvid pri Stični, GrosupljeCerkev sv. Vida sv. Vida (Parish) Locate
Church of St. Vitus
Škocjan pri Turjaku, GrosupljeCerkev sv. Kancijana in Tovarišev sv. Kancijana in Tovarišev (Parish) Locate
Church of St. Cantian and companions
Šmarje–Sap, GrosupljeCerkev Marijinega Rojstva Marijinega Rojstva (Parish) Locate
Church of the Nativity of Mary
Stična, GrosupljeBazilika Žalostne Matere Božje Žalostne Matere Božje (Minor Basilica, Monastery, Monastery Parish) Locate
Basilica of the Sorrowful Mother of God
Struge, GrosupljeCerkev sv. Avguština sv. Avguština (Parish) Locate
Church of St. Augustine
Višnja Gora, GrosupljeCerkev sv. Tilena sv. Tilena (Parish) Locate
Church of St. Giles
Žalna, GrosupljeCerkev sv. Lovrenca sv. Lovrenca (Parish) Locate
Church of St. Lawrence
Cities (Jesenice) AscendingChurches (8)
Breznica, JeseniceCerkev Žalostne Matere Božje Žalostne Matere Božje (Parish) Locate
Church of Our Lady of Sorrows
Dovje, JeseniceKapela Marije Snežne Marije Snežne Locate
Chapel of Our Lady of the Snows
Dovje, JeseniceCerkev sv. Mihaela sv. Mihaela (Parish) Locate
Church of St. Michael
Jesenice, JeseniceCerkev sv. Lenarta sv. Lenarta (Parish) Locate
Church of St. Leonard
Koroška Bela, JeseniceCerkev sv. Ingenuina in Albuina sv. Ingenuina in Albuina (Parish) Locate
Church of Sts. Ingenuin and Albuin
Kranjska Gora, JeseniceCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Rateče Planica, JeseniceCerkev sv. Duha sv. Duha (Parish) Locate
Church of the Holy Spirit
Sv. Križ nad Jesenicami, JeseniceCerkev Povišanje sv. Križa Povišanje sv. Križa (Parish) Locate
Church of the Exaltation of the Cross
Cities (Kamnik) AscendingChurches (16)
Gozd, KamnikCerkev sv. Ane sv. Ane (Parish) Locate
Church of St. Anne
Kamnik, KamnikCerkev Marijinega Brezmadežnega spočetja Marijinega Brezmadežnega spočetja (Parish) Locate
Church of the Immaculate Conception
Komenda, KamnikCerkev sv. Petra sv. Petra (Parish) Locate
Church of St. Peter
Mekinje, KamnikCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Motnik, KamnikCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Nevlje, KamnikCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Sela pri Kamniku, KamnikCerkev sv. Neže sv. Neže (Parish) Locate
Church of St. Agnes
Šmarca – Duplica, KamnikCerkev sv. Mavricija sv. Mavricija (Parish) Locate
Church of St. Maurice
Šmartno v Tuhinju, KamnikCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Špitalič, KamnikCerkev sv. Antona Puščavnika sv. Antona Puščavnika (Parish) Locate
Church of St. Anthony the Abbot
Stranje, KamnikCerkev sv. Benedikta sv. Benedikta (Parish) Locate
Church of St. Benedict
Sv. Primož nad Kamnikom, KamnikCerkev sv. Primoža in Felicijana sv. Primoža in Felicijana Locate
Church of Sts. Primus and Felician
Tunjice, KamnikCerkev sv. Ane sv. Ane (Parish) Locate
Church of St. Anne
Velika Planina, KamnikKapela Marije Snežne Marije Snežne Locate
Chapel of Our Lady of the Snows
Vranja Peč, KamnikCerkev sv. Urha sv. Urha (Parish) Locate
Church of St. Ulrich
Zgornji Tuhinj, KamnikCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Cities (Kranj) AscendingChurches (21)
Cerklje na Gorenjskem, KranjCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Duplje, KranjCerkev sv. Vida sv. Vida (Parish) Locate
Church of St. Vitus
Goriče, KranjCerkev sv. Andreja sv. Andreja (Parish) Locate
Church of St. Andrew
Jezersko, KranjCerkev sv. Ožbolta sv. Ožbolta (Parish) Locate
Church of St. Oswald
Kokrica, KranjCerkev sv. Lovrenca sv. Lovrenca (Parish) Locate
Church of St. Lawrence
Kranj, KranjCerkev Marije Pomočnice kristjanov Marije Pomočnice kristjanov (Parish) Locate
Church of Our Lady Help of Christians
Kranj, KranjCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Kranj, KranjCerkev sv. Kancijana in Tovarišev sv. Kancijana in Tovarišev (Parish) Locate
Church of St. Cantian and companions
Kranj, KranjCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Kranj, KranjCerkev sv. Modesta sv. Modesta (Parish) Locate
Church of St. Modestus
Mavčiče, KranjCerkev spreobrnitve sv. Pavla spreobrnitve sv. Pavla (Parish) Locate
Church of the Conversion of St. Paul
Naklo, KranjCerkev sv. Petra sv. Petra (Parish) Locate
Church of St. Peter
Podbrezje, KranjCerkev sv. Jakoba sv. Jakoba (Parish) Locate
Church of St. James
Preddvor, KranjCerkev sv. Petra sv. Petra (Parish) Locate
Church of St. Peter
Predoslje, KranjCerkev sv. Siksta sv. Siksta (Parish) Locate
Church of St. Sixtus
Šenčur, KranjCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Trboje, KranjCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Trstenik, KranjCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Velesovo, KranjCerkev Marijinega oznanjenja Marijinega oznanjenja (Parish) Locate
Church of the Annunciation of Mary
Žabnica, KranjCerkev sv. Urha sv. Urha (Parish) Locate
Church of St. Ulrich
Zgornja Besnica, KranjCerkev sv. Egidija sv. Egidija (Parish) Locate
Church of St. Giles
Cities (Laško) AscendingChurches (2)
Radeče, LaškoCerkev sv. Petra sv. Petra (Parish) Locate
Church of St. Peter
Svibno, LaškoCerkev sv. Križa sv. Križa (Parish) Locate
Church of the Holy Cross
Cities (Litija) AscendingChurches (9)
Hotič, LitijaCerkev sv. Helene sv. Helene (Parish) Locate
Church of St. Helen
Kresnice, LitijaCerkev sv. Benedikta sv. Benedikta (Parish) Locate
Church of St. Benedict
Litija, LitijaCerkev sv. Nikolaja sv. Nikolaja (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Polšnik, LitijaCerkev Lurške Matere Božje Lurške Matere Božje (Parish) Locate
Church of Our Lady of Lourdes
Primskovo na Dolenjskem, LitijaCerkev Marijinega Rojstva Marijinega Rojstva (Parish) Locate
Church of the Nativity of Mary
Sava, LitijaCerkev sv. Nikolaja sv. Nikolaja (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Šmartno pri Litiji, LitijaCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Štanga, LitijaCerkev sv. Antona Padovanskega sv. Antona Padovanskega (Parish) Locate
Church of St. Anthony of Padua
Vače, LitijaCerkev sv. Andreja sv. Andreja (Parish) Locate
Church of St. Andrew
Cities (Logatec) AscendingChurches (5)
Dolnji Logatec, LogatecCerkev sv. Nikolaja sv. Nikolaja (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Gornji Logatec, LogatecCerkev Rožnovenske Matere Božje Rožnovenske Matere Božje (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Rosary
Hotedršica, LogatecCerkev sv. Janeza Krstnika sv. Janeza Krstnika (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Rovte, LogatecCerkev sv. Mihaela sv. Mihaela (Parish) Locate
Church of St. Michael
Vrh Sv. Trije Kralji, LogatecCerkev sv. Treh Kraljev sv. Treh Kraljev (Parish) Locate
Church of the Three Holy Kings
Cities (Postojna) AscendingChurches (2)
Planina pri Rakeku, PostojnaCerkev sv. Marjete sv. Marjete (Parish) Locate
Church of St. Margaret
Planinska gora, PostojnaCerkev Marije, pribežališča grešnikov Marije, pribežališča grešnikov Locate
Church of Our Lady Refuge of Sinners
Cities (Radovljica) AscendingChurches (19)
Begunje na Gorenjskem, RadovljicaCerkev sv. Urha sv. Urha (Parish) Locate
Church of St. Ulrich
Bled, RadovljicaCerkev Marijinega Vnebovzetja Marijinega Vnebovzetja Locate
Church of the Assumption of Mary
Bled, RadovljicaCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Bohinjska Bela, RadovljicaCerkev sv. Marjete sv. Marjete (Parish) Locate
Church of St. Margaret
Bohinjska Bistrica, RadovljicaCerkev sv. Miklavža sv. Miklavža (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Brezje, RadovljicaSlovensko Marijino narodno svetišče Bazilika Marije Pomagaj Marije Pomagaj (Minor Basilica, National Shrine) Locate
Basilica National Shrine of Mary Help of Christians
Dobrava, RadovljicaCerkev Povišanje sv. Križa Povišanje sv. Križa (Parish) Locate
Church of the Exaltation of the Cross
Gorje, RadovljicaCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Kamna Gorica, RadovljicaCerkev Presvete Trojice Presvete Trojice (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Koprivnik v Bohinju, RadovljicaCerkev Povišanje sv. Križa Povišanje sv. Križa (Parish) Locate
Church of the Exaltation of the Cross
Kropa, RadovljicaCerkev sv. Lenarta sv. Lenarta (Parish) Locate
Church of St. Leonard
Lesce, RadovljicaCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Ljubno, RadovljicaCerkev Marije Pomočnice Marije Pomočnice (Parish) Locate
Church of Our Lady of Help
Mošnje, RadovljicaCerkev sv. Andreja sv. Andreja (Parish) Locate
Church of St. Andrew
Ovsiše, RadovljicaCerkev sv. Nikolaja sv. Nikolaja (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Radovljica, RadovljicaCerkev sv. Petra sv. Petra (Parish) Locate
Church of St. Peter
Ribno, RadovljicaCerkev sv. Jakoba sv. Jakoba (Parish) Locate
Church of St. James
Srednja vas v Bohinju, RadovljicaCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Zasip, RadovljicaCerkev sv. Janeza Krstnika sv. Janeza Krstnika (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Cities (Ribnica) AscendingChurches (6)
Dolenja vas, RibnicaCerkev sv. Roka sv. Roka (Parish) Locate
Church of St. Roch
Loški Potok, RibnicaCerkev sv. Lenarta sv. Lenarta (Parish) Locate
Church of St. Leonard
Nova Štifta, RibnicaCerkev Marijinega Vnebovzetja Marijinega Vnebovzetja Locate
Church of the Assumption of Mary
Ribnica, RibnicaCerkev sv. Štefana sv. Štefana (Parish) Locate
Church of St. Stephen
Sodražica, RibnicaCerkev sv. Marija Magdalena sv. Marija Magdalena (Parish) Locate
Church of St. Mary Magdalene
Sv. Gregor, RibnicaCerkev sv. Gregora velikega sv. Gregora velikega (Parish) Locate
Church of St. Gregory the Great
Cities (Trbovlje) AscendingChurches (2)
Dobovec, TrbovljeCerkev sv. Ane sv. Ane (Parish) Locate
Church of St. Anne
Sv. Planina, TrbovljeCerkev Imena Marijinega Imena Marijinega Locate
Church of the Holy Name of Mary
Cities (Tržič) AscendingChurches (5)
Kovor, TržičCerkev sv. Janeza Krstnika sv. Janeza Krstnika (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Križe, TržičCerkev Povišanje sv. Križa Povišanje sv. Križa (Parish) Locate
Church of the Exaltation of the Cross
Lom pod Storžičem, TržičCerkev sv. Katarine Aleksandrijske sv. Katarine Aleksandrijske (Parish) Locate
Church of St. Catherine of Alexandria
Tržič, TržičCerkev Marijinega oznanjenja Marijinega oznanjenja (Parish) Locate
Church of the Annunciation of Mary
Tržič – Bistrica, TržičCerkev sv. Marije Goretti sv. Marije Goretti (Parish) Locate
Church of St. Maria Goretti
Cities (Vrhnika) AscendingChurches (5)
Bevke, VrhnikaCerkev Povišanje sv. Križa Povišanje sv. Križa (Parish) Locate
Church of the Exaltation of the Cross
Borovnica, VrhnikaCerkev sv. Miklavža sv. Miklavža (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Podlipa, VrhnikaCerkev sv. Brikcija sv. Brikcija (Parish) Locate
Church of St. Brice
Vrhnika, VrhnikaCerkev spreobrnitve sv. Pavla spreobrnitve sv. Pavla (Parish) Locate
Church of the Conversion of St. Paul
Zaplana, VrhnikaCerkev sv. Urha sv. Urha (Parish) Locate
Church of St. Ulrich
Cities (Zagorje ob Savi) AscendingChurches (9)
Čemšenik, Zagorje ob SaviCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Izlake, Zagorje ob SaviCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Kisovec, Zagorje ob SaviCerkev Marijinega brezmadežnega srca Marijinega brezmadežnega srca (Parish) Locate
Church of the Immaculate Heart of Mary
Kolovrat, Zagorje ob SaviCerkev sv. Lovrenca sv. Lovrenca (Parish) Locate
Church of St. Lawrence
Podkum, Zagorje ob SaviCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Šentgotard, Zagorje ob SaviCerkev sv. Gotarda sv. Gotarda (Parish) Locate
Church of St. Gotthard
Šentlambert, Zagorje ob SaviCerkev sv. Lamberta sv. Lamberta (Parish) Locate
Church of St. Lambert
Sv. Gora, Zagorje ob SaviCerkev Marijinega Rojstva Marijinega Rojstva (Parish) Locate
Church of the Nativity of Mary
Zagorje ob Savi, Zagorje ob SaviCerkev sv. Petra in Pavla sv. Petra in Pavla (Parish) Locate
Church of Sts. Peter and Paul
Cities (Škofja Loka) AscendingChurches (21)
Bukovščica, Škofja LokaCerkev sv. Klemena sv. Klemena (Parish) Locate
Church of St. Clement
Davča, Škofja LokaCerkev Naše ljube Gospe presvetega Srca Jezusovega Naše ljube Gospe presvetega Srca Jezusovega (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Sacred Heart of Jesus
Dražgoše, Škofja LokaCerkev sv. Lucije sv. Lucije (Parish) Locate
Church of St. Lucy
Javorje nad Škofjo Loko, Škofja LokaCerkev sv. Tilena sv. Tilena (Parish) Locate
Church of St. Giles
Leskovica, Škofja LokaCerkev sv. Urha sv. Urha (Parish) Locate
Church of St. Ulrich
Lučine, Škofja LokaCerkev sv. Vida sv. Vida (Parish) Locate
Church of St. Vitus
Nova Oselica, Škofja LokaCerkev sv. Janeza Nepomuka sv. Janeza Nepomuka (Parish) Locate
Church of St. John of Nepomuk
Poljane nad Škofjo Loko, Škofja LokaCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin
Reteče, Škofja LokaCerkev sv. Janeza Evangelista sv. Janeza Evangelista (Parish) Locate
Church of St. John the Evangelist
Selca, Škofja LokaCerkev sv. Petra sv. Petra (Parish) Locate
Church of St. Peter
Škofja Loka, Škofja LokaCerkev sv. Jakoba sv. Jakoba (Parish) Locate
Church of St. James
Škofja Loka, Škofja LokaCerkev sv. Janeza Krstnika sv. Janeza Krstnika (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Sorica, Škofja LokaCerkev sv. Nikolaja sv. Nikolaja (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Stara Loka, Škofja LokaCerkev sv. Jurija sv. Jurija (Parish) Locate
Church of St. George
Stara Oselica, Škofja LokaCerkev spreobrnitve sv. Pavla spreobrnitve sv. Pavla (Parish) Locate
Church of the Conversion of St. Paul
Sv. Duh pri Škofji Loki, Škofja LokaCerkev sv. Duha sv. Duha (Parish) Locate
Church of the Holy Spirit
Sveti Lenart, Škofja LokaCerkev sv. Lenarta sv. Lenarta (Parish) Locate
Church of St. Leonard
Trata, Škofja LokaCerkev Mučeništva Janeza Krstnika Mučeništva Janeza Krstnika (Parish) Locate
Church of the Martyrdom of St. John the Baptist
Zali Log, Škofja LokaCerkev Marije Vnebovzete Marije Vnebovzete (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Železniki, Škofja LokaCerkev sv. Antona Puščavnika sv. Antona Puščavnika (Parish) Locate
Church of St. Anthony the Abbot
Žiri, Škofja LokaCerkev sv. Martina sv. Martina (Parish) Locate
Church of St. Martin

Last updated on 2023.05.13

See Also

Metropolitan Archdiocese of Ljubljana

Special Churches in Slovenia

© 2023 GCatholic.org

Up