Special Churches

in

Slovakia

Slovakia
Austria, ↖ Czechia, ↑ Poland, → Ukraine, ↓ Hungary
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Katedrálny chrám sv. Františka Xaverského Katedrálny chrám sv. Františka Xaverského Locate

Staré Hory

Bazilika Navštívenia Panny Márie Bazilika Navštívenia Panny Márie Locate

Bratislava
Bratislava

Katedrála sv. Martina Katedrála sv. Martina Locate

Greckokatolícka katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža Greckokatolícka katedrálny chrám Povýšenia sv. Kríža Locate

Katedrála sv. Šebastiána Katedrála sv. Šebastiána Locate

Katedrála sv. Jána a sv. Felixa z Valois Katedrála sv. Jána a sv. Felixa z Valois Locate

Marianka

Bazilika Narodenia Panny Márie Bazilika Narodenia Panny Márie Locate

Košice
Košice

Katedrála sv. Alžbety Katedrála sv. Alžbety Locate

Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky Locate

Kostol sv. Antona Paduánskeho Kostol sv. Antona Paduánskeho Locate

Michalovce

Bazilika Zostúpenia Svätého Ducha Bazilika Zostúpenia Svätého Ducha Locate

Rožňava

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie Katedrála Nanebovzatia Panny Márie Locate

Ruská Bystrá

Chrám sv. Mikuláša Chrám sv. Mikuláša Locate

Nitra
Hronský Beňadik

Bazilika sv. Benedikta Bazilika sv. Benedikta Locate

Komárno

Bazilika sv. Ondreja Bazilika sv. Ondreja Locate

Nitra

Bazilika sv. Emeráma Bazilika sv. Emeráma Locate

Prešov
Bardejov

Bazilika sv. Egidia Bazilika sv. Egidia Locate

Bodružal

Chrám sv. Mikuláša Chrám sv. Mikuláša Locate

Hervartov

Kostol sv. Františka z Assisi Kostol sv. Františka z Assisi Locate

Kežmarok

Bazilika Povýšenia sv. Kríža Bazilika Povýšenia sv. Kríža Locate

Ladomirová

Chrám sv. Michala Archanjela Chrám sv. Michala Archanjela Locate

Levoča

Bazilika Navštívenia Panny Márie Bazilika Navštívenia Panny Márie Locate

Bazilika sv. Jakuba Bazilika sv. Jakuba Locate

Ľutina

Bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky Bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky Locate

Poprad

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie Locate

Prešov

Greckokatolícka katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa Greckokatolícka katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa Locate

Konkatedrála sv. Mikuláša Konkatedrála sv. Mikuláša Locate

Spiš

Katedrála sv. Martina z Tours Katedrála sv. Martina z Tours Locate

Vranov nad Topľou

Bazilika Narodenia Panny Márie Bazilika Narodenia Panny Márie Locate

Trenčín
None
Trnava
Šaštín

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie Bazilika Sedembolestnej Panny Márie Locate

Trnava

Katedrála sv. Jána Krstiteľa Katedrála sv. Jána Krstiteľa Locate

Bazilika sv. Mikuláša Bazilika sv. Mikuláša Locate

Žilina
Rajecká Lesná

Bazilika Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie Bazilika Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie Locate

Tvrdošín

Kostol Všetkých svätých Kostol Všetkých svätých Locate

Žilina

Katedrála Najsvätejšej Trojice Katedrála Najsvätejšej Trojice Locate

See Also

Cathedrals in Slovakia

Basilicas in Slovakia

National Shrines in Slovakia

World Heritage Churches in Slovakia

© 2022 GCatholic.org

Up