GCatholic.org


Syriac Titular Episcopal See of

Hierapolis in Syria

Syria Syria

Rite: Syriac (Antiochian)

Type: Titular Episcopal See

Location: Mambig, pr. Siria Eufratense I, Syria

History


Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2018.11.07

© 2018 GCatholic.org

Up