GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Zeugma in Syria

Syria Syria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: ruins near Balkis, pr. Siria Eufratense I, m. Gerapoli, Syria

History


Titular Bishop

Titular Bishop (2003.05.17 – ...):Bishop Iwannis Louis Awad (83)Bishop Iwannis Louis Awad (83)

Apostolic Exarch emeritus of Venezuela of the Syriacs (Venezuela)

Former Titular Bishops


as of 2018.03.11

© 2018 GCatholic.org

Up