Titular Episcopal See of

Xois

Egypt Egypt

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See Episcopal See

Name: Xois (latine) / Xois (Italiano) / Xoitan(us) (Latin)

Location: Sakha, pr. Egitto II, Egypt

History

Last updated on 2023.08.29

© 2023 GCatholic.org

Up