Titular Episcopal See of

Tripolis in Phœnicia

Lebanon Lebanon

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See Episcopal See

Location: Tarābulkus, aš-Sâm, Tripoli, pr. Fenicia I, m. Tiro, Lebanon

History


Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2022.08.06

© 2022 GCatholic.org

Up