GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Tamagrista

Algeria Algeria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: near the mountain Magris, pr. Mauritania Sitifense, Algeria

History


Titular Bishop

Titular Bishop (1982.04.10 – ...):Bishop Zdzisław Fortuniak (79)Bishop Zdzisław Fortuniak (79)

Auxiliary Bishop emeritus of Poznań (Poland)

Former Titular Bishops


as of 2018.11.07

© 2018 GCatholic.org

Up