GCatholic.org


Titular Metropolitan See of

Stauropolis

Turkey Turkey

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Metropolitan See

Location: Geira, Gere, pr. Caria, Turkey

History


Titular Archbishop

Titular Archbishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2018.11.07

© 2018 GCatholic.org

Up