GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Sistroniana

Algeria Algeria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: pr. Numidia, Algeria

History


Titular Bishop

Titular Archbishop (1987.02.28 – ...):Archbishop Alberto Tricarico (91)Archbishop Alberto Tricarico (91)

Apostolic Pro-Nuncio emeritus to Thailand

Apostolic Pro-Nuncio emeritus to Singapore

Apostolic Delegate emeritus to Myanmar

Apostolic Delegate emeritus to Malaysia and Brunei

Apostolic Delegate emeritus to Laos

Former Titular Bishops


as of 2019.04.06

© 2019 GCatholic.org

Up