GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Miletopolis

Turkey Turkey

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Melde, pr. Ellesponto, m. Cizico, Turkey

History


Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2019.09.27

© 2019 GCatholic.org

Up