GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Midila

Algeria Algeria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Mdila?, pr. Numidia, Algeria

History


Titular Bishop

Titular Archbishop (2015.08.01 – ...):Archbishop Alberto Ortega Martín (55)Archbishop Alberto Ortega Martín (55)

Apostolic Nuncio to Iraq

Apostolic Nuncio to Jordan

Former Titular Bishops


as of 2018.04.08

© 2018 GCatholic.org

Up