GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Midila

Algeria Algeria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Mdila?, pr. Numidia, Algeria

History


Titular Bishop

Titular Archbishop (2015.08.01 – ...):Archbishop Alberto Ortega Martín (54)Archbishop Alberto Ortega Martín (54)

Apostolic Nuncio to Iraq

Apostolic Nuncio to Jordan

Former Titular Bishops


as of 2017.09.25

© 2017 GCatholic.org

Up