GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Midila

Algeria Algeria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Mdila?, pr. Numidia, Algeria

History


Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2015.06.29

© 2015 GCatholic.org

Up