GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Mathara in Numidia

Algeria Algeria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: pr. Numidia, Algeria

History


Titular Bishop

Titular Archbishop (2015.05.23 – ...):Archbishop Ghaleb Moussa Abdalla Bader (68)Archbishop Ghaleb Moussa Abdalla Bader (68)

Apostolic Nuncio to Dominican Republic

Apostolic Delegate to Puerto Rico

Former Titular Bishops


as of 2019.11.30

© 2019 GCatholic.org

Up