GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Gummi in Byzacena

Tunisia Tunisia

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Henchir-Gelama?, Henchir-El-Senem?, pr. Bizacena, Tunisia

History


Titular Bishop

Titular Bishop (2019.03.25 – ...):Bishop Alexandre Yikyi Bazié (59)Bishop Alexandre Yikyi Bazié (59)

Auxiliary Bishop of Koudougou (Burkina Faso)

Former Titular Bishops


as of 2019.11.06

© 2019 GCatholic.org

Up