Titular Episcopal See of

Eurœa in Epiro

Greece Greece

Continent: East Europe

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See Episcopal See

Name: Eurœa in Epiro (latine) / Eurea di Epiro (Italiano) / Eurœen(sis) in Epiro (Latin)

Location: Paramythia, Ai-Donat-Kalesi?, pr. Epiro Vecchio, m. Nicopoli, Greece

History

Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Past Ordinaries

Bishops of Eurœa (Roman Rite)

Saint Bishop Donato di Eurea
(IV century – ?)

Bishop of Eurœa (IV century – ?)

Bishop.

Former Titular Bishops

Last updated on 2023.11.28

© 2023 GCatholic.org

Up