GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Eurœa in Epiro

Greece Greece

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Paramythia, Ai-Donat-Kalesi?, pr. Epiro Vecchio, m. Nicopoli, Greece

History


Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2019.03.14

© 2019 GCatholic.org

Up