GCatholic.org


Titular Metropolitan See of

Bostra

Syria Syria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Metropolitan See

Location: Boscra, Eski-Scham, pr. Arabia, Syria

History


Titular Archbishop

Titular Archbishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2021.04.16

© 2021 GCatholic.org

Up