GCatholic.org


Titular Metropolitan See of

Bostra

Syria Syria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Metropolitan See Metropolitan See

Location: Boscra, Eski-Scham, pr. Arabia, Syria

History


Titular Archbishop

Titular Archbishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2022.06.30

© 2022 GCatholic.org

Up