GCatholic.org


Titular Metropolitan See of

Bostra

Syria Syria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Metropolitan See

Location: Boscra, Eski-Scham, pr. Arabia, Syria

History


Titular Archbishop

Titular Archbishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2019.03.14

© 2019 GCatholic.org

Up