GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Axomis

Ethiopia Ethiopia

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See Episcopal See

Location: Axum, pr. Etiopia, m. Aduli, Ethiopia

History


Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops


as of 2022.01.02

© 2022 GCatholic.org

Up