GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Apollonopolis parva

Egypt Egypt

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Côm-Esfaht, pr. Tebaide I, m. Antinoe, Egypt

History


as of 2018.11.07

© 2018 GCatholic.org

Up