GCatholic.org


Titular Episcopal See of

Apollonopolis magna

Egypt Egypt

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See

Location: Edfu, pr. Tebaide II, m. Tolemaide, Egypt

History


as of 2019.04.06

© 2019 GCatholic.org

Up