GCatholic.org


Catholic Dioceses

in

Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)

Vietnam
Ecclesiastical Provinces (3)AscendingTypeChurches and Bishops
Metr. Archdiocese Hà Nôi / Hanoi / Hà NộiMetr. ArchdioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Gui Se Vương cung thánh đường Sở Kiện Archbishop Joseph Vũ Văn Thiên (61) Cardinal Pierre Nguyễn Văn Nhơn (83) Archbishop Joseph Ngô Quang Kiệt (69) Bishop Laurent Chu Văn Minh (78) Link
Diocese Bac Ninh / Bắc NinhDioceseNhà Thờ Chình Toà Nữ Vương Rất Thánh Mân Cói Bishop Cosme Hoàng Văn Ðạt, S.J. (74) Bishop Joseph Đỗ Quang Khang (56) Link
Diocese Bùi Chu / Bùi ChuDioceseNhà Thờ Chình Toà Nữ Vương Rất Thánh Mân Cói Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Bishop Thomas Vũ Đình Hiệu (67)
Diocese Hà TĩnhDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh thiên thần Micae Bishop Louis Nguyễn Anh Tuấn (61) Bishop Paul Nguyễn Thái Hợp, O.P. (76) Link
Diocese Hai Phòng / Hải PhòngDioceseNhà Thờ Chình Toà Nữ Vương Rất Thánh Mân Cói Archbishop Joseph Vũ Văn Thiên (61) Link
Diocese Hung Hoá / Hưng HóaDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Nữ Têrêsa Hài Đðng Bishop Dominic Hoàng Minh Tiến (53) Bishop Jean Marie Vũ Tất (77) Link
Diocese Lang Són et Cao Bang / Lạng Sơn và Cao BằngDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Đa Minh Bishop Joseph Châu Ngọc Tri (65) Link
Diocese Phát Diêm / Phát DiệmDioceseNhà Thờ Chình Toà Nữ Vương Rất Thánh Mân Cói Archbishop Joseph Nguyễn Năng (68) Bishop Joseph Nguyễn Văn Yến (79)
Diocese Thái Bính / Thái BínhDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Pierre Nguyễn Văn Đệ, S.D.B. (75) Link
Diocese Thanh Hoá / Thanh HoáDioceseNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi Bishop Joseph Nguyễn Đức Cường (68) Link
Diocese Vinh / VinhDioceseNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Lên Trói Bishop Alphonse Nguyễn Hữu Long, P.S.S. (68) Bishop Pierre Nguyễn Văn Viên (57) Bishop Paul-Marie Cao Ðình Thuyên (95) Link
Metr. Archdiocese Huê / HuếMetr. ArchdioceseNhà Thờ Chình Toà Trái Tim Cực Sạch Đưc Mẹ Ðền thơ Đức Mẹ La Vang Archbishop Joseph Nguyễn Chí Linh (72) Archbishop Étienne Nguyễn Như Thể (86) Archbishop François Xavier Lê Văn Hồng (81) Link
Diocese Ban Mê Thuôt / Ban Mê Thuột / Buôn Ma ThuộtDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Vincent Nguyễn Văn Bản (65) Link
Diocese Đà Nang / Đa NẵngDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Joseph Ðặng Ðức Ngân (64) Bishop Paul Nguyễn Bình Tĩnh, P.S.S. (91) Link
Diocese Kontum / Kon TumDioceseNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi Bishop Luy Gonzaga Nguyễn Hùng Vị (69) Bishop Pierre Trần Thanh Chung (94) Bishop Michel Hoàng Ðức Oanh (83)
Diocese Nha Trang / Nha TrangDioceseNhà Thờ Chình Toà Chúa Giê Su Vua Bishop Joseph Võ Ðức Minh (77) Link
Diocese Quy Nhon / Quy NhơnDioceseNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Lên Trói Bishop Matthieu Nguyễn Văn Khôi (70) Bishop Pierre Nguyễn Soạn (85)
Metr. Archdiocese Thành-Phô Hô Chí Minh / Ho Chi Minh City / Hôchiminh Ville / Thành Phố Hồ Chí MinhMetr. ArchdioceseNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi Archbishop Joseph Nguyễn Năng (68) Bishop Louis Nguyễn Anh Tuấn (61) Cardinal Jean-Baptiste Phạm Minh Mẫn (87) Link
Diocese Ba Ria / Bà RịaDioceseNhà Thờ Chính Toà Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Bishop Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (70) Bishop Thomas Nguyễn Văn Trâm (80)
Diocese Cân Tho / Cần ThơDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Stephanus Tri Bửu Thiên (71) Link
Diocese Đà Lat / ÐàlạtDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Nicola Bari Bishop Dominic Nguyễn Văn Mạnh (66) Bishop Antoine Vũ Huy Chương (77) Link
Diocese Long Xuyên / Long XuyênDioceseNhà Thờ Chình Toà Dức Maria Ban Hoá Binh Bishop Joseph Trần Văn Toản (66) Bishop Jean-Baptiste Bùi Tuần (93) Bishop Joseph Trần Xuân Tiếu (76) Link
Diocese My Tho / Mỹ ThoDioceseNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi Bishop Pierre Nguyễn Văn Khảm (69) Link
Diocese Phan Thiêt / Phan ThiếtDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Joseph Đỗ Mạnh Hùng (64) Link
Diocese Phú Cuong / Phú CườngDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Joseph Nguyễn Tấn Tước (63) Bishop Pierre Trần Ðình Tứ (84)
Diocese Vinh Long / Vĩnh LongDioceseNhà Thờ Chình Toà Thánh Anna than mẫu Đức Bà Maria Bishop Peter Huỳnh Văn Hai (67) Link
Diocese Xuân Lôc / Xuân LộcDioceseNhà Thờ Chình Toà Chúa Giê Su Vua Bishop John Đỗ Văn Ngân (68) Bishop Dominique Nguyễn Chu Trinh (81) Bishop Joseph Đinh Đức Đạo (76)

as of 2022.01.12

© 2022 GCatholic.org

Up