GCatholic.org


Catholic Dioceses

in

Republic of Azerbaijan (Azerbaijan)

Azerbaijan
Former CircumscriptionAscendingTypeBecame
Baku
Bakuen(sis)
Independent MissionNow Apostolic Prefecture of Azerbaigian
Nachitschewan
Naxivan(us) / Naxivanen(sis)
ArchdioceseSuppressed
Nachitschewan
Naxivan(us) / Naxivanen(sis)
DioceseSuppressed

© 2020 GCatholic.org

Up