Jubilee Shrines in Urgell

Extraordinary Jubilee of Mercy

Iglesias Jubilares de la Diócesis de Urgell

Temples Jubilars al Bisbat de Urgell durant el Jubileu de la misericòrdia

Churches with Doors of Mercy
1SpainLa Seu d’Urgell, Lleida, CatalunyaCatedral Basílica de Santa Maria de Urgell Catedral Basílica de Santa Maria de Urgell Locate
Parròquia Sant Ot
Cathedral Basilica of St. Mary
2SpainNúria, Girona, CatalunyaBasílica de la Mare de Déu de Núria Basílica de la Mare de Déu de Núria Locate
Basílica de Nuestra Señora de Núria
Basilica of Our Lady of Nuria
3SpainBalaguer, Lleida, CatalunyaBasílica de Sant Crist de Balaguer Basílica de Sant Crist de Balaguer Locate
Basilica of the Holy Christ of Balaguer
4SpainTremp, Lleida, CatalunyaBasílica de Santa Maria de Valldeflors Basílica de Santa Maria de Valldeflors Locate
Basilica of Our Lady of Valldeflors
5AndorraMeritxell, CanilloBasílica Santuari de la Mare de Déu de Meritxell Basílica Santuari de la Mare de Déu de Meritxell Locate
Basílica de la Virgen de Meritxell
Basilica of Our Lady of Meritxell

See Also

Diocese of Urgell

© 2022 GCatholic.org

Up