GCatholic.org


Katedralja e Jezusi i Vetmi Shpëtimtar i Botës

Cathedral of Jesus Saviour of the World

Rrëshen, Tiranë, Tiranë, Albania

Map

Circumscription: Diocese of Rrëshen

 

Type: Roman-Rite Cathedral Cathedral

Rite: Roman (Latin)

 

History: ded. 2002.11.09

Patron: JHS

 

Address: Rrëshen, Tiranë, Tiranë

Country: Albania Albania

Permalink: Permalink

 

Bishop: Bishop Gjergj Meta (42)Bishop Gjergj Meta (42)

Special Churches Nearby Locate


as of 2018.11.13

© 2018 GCatholic.org

Up