GCatholic.org


Basilicas

Vietnam (4)

China
#CircumscriptionBasilicaTypeDateAscending
1Huê

Ðền thơ Đức Mẹ La Vang Locate

La Vang, Quảng Trị, North Central Coast, Vietnam Vietnam

Minor Basilica, National Shrine1961.08.22
2Thành-Phô Hô Chí Minh

Nhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi Locate

TP Hồ Chí Minh (Saigon), Thành phố Hồ Chí Minh, Southeastern, Vietnam Vietnam

Minor Basilica, Cathedral1962.11.13
3Bùi Chu

Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Locate

Xuân Trường, Nam Định, Red River Delta, Vietnam Vietnam

Minor Basilica, Shrine2008.08.12
4Hà Nôi

Vương cung thánh đường Sở Kiện Locate

Kiện Khê, Hà Nam, Red River Delta, Vietnam Vietnam

Minor Basilica, Former Cathedral, Shrine2010.06.24

as of 2018.12.31

See Also

Cathedrals in Vietnam

National Shrines in Vietnam

Special Churches in Vietnam

© 2019 GCatholic.org

Up