GCatholic.org


Nhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi

Immaculate Conception Cathedral Basilica

TP Hồ Chí Minh (Saigon), Thành phố Hồ Chí Minh, Southeastern, Vietnam

Circumscription: Metropolitan Archdiocese of Thành-Phô Hô Chí Minh

 

Type: Roman-Rite Cathedral-Basilica Cathedral, Minor Basilica

Basilica Decree: 1962.11.13

Rite: Roman (Latin)

 

History: 1877-1883

Patron: BVM

 

Address: 1 Công xã Paris, P. Bến Nghe, Q1, TP Hồ Chí Minh (Saigon), Thành phố Hồ Chí Minh, Southeastern

Country: Vietnam Vietnam

Permalink: Permalink

 

Metropolitan Archbishop: vacant

 

Special Churches Nearby Locate

Churches Nearby Locate


as of 2018.10.20

© 2018 GCatholic.org

Up