GCatholic.org


Giáo xứ Đền Thánh Trung Lao

Church of Mary, Mother of God

Trung Đông, Nam Định, Red River Delta, Vietnam

Map

Circumscription: Diocese of Bùi Chu

 

Type: Roman-Rite Church Parish, Church

Rite: Roman (Latin)

 

History: 1890s; destroyed by fire 2017.08.05

 

Location: 7PG88746+8W Google Maps

Address: Trung Lao, ĐT487, Trung Đông, Nam Định, Red River Delta

Country: Vietnam Vietnam

Permalink: Permalink

Churches Nearby Locate


as of 2021.06.18

© 2021 GCatholic.org

Up