GCatholic.org


Liturgický kalendár

Diocese of Rožňava Slovakia

Switch to English ENSwitch to Slovak SK
Január
Vianočné obdobie
1StredaSl Panny Márie Bohorodičky
2ŠtvrtokSp Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
3Piatok Piatok vo Vianočnom období
sp Najsvätejšieho mena Ježiš
4Sobota Sobota vo Vianočnom období
5Nedeľa 2. nedeľa po narodení Pána
6PondelokSl Zjavenie Pána
7Utorok Utorok po Zjavení Pána
sp Svätého Rajmunda z Peňafortu, kňaza
8Streda Streda po Zjavení Pána
9Štvrtok Štvrtok po Zjavení Pána
10Piatok Piatok po Zjavení Pána
11Sobota Sobota po Zjavení Pána
12NedeľaSv Krst Krista Pána
Cezročné obdobie
13Pondelok Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Hilára, biskupa, učiteľa Cirkvi
14Utorok Utorok 1. týždňa v Cezročnom období
15Streda Streda 1. týždňa v Cezročnom období
16Štvrtok Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
17PiatokSp Svätého Antona, opáta
18Sobota Sobota 1. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
19Nedeľa 2. nedeľa v Cezročnom období
20Pondelok Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka
sp Svätého Šebastiána, mučeníka
21UtorokSp Svätej Agnesy, panny a mučenice
22Streda Streda 2. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Vincenta, diakona a mučeníka
23Štvrtok Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období
24PiatokSp Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
25SobotaSv Obrátenie svätého Pavla, apoštola
26Nedeľa 3. nedeľa v Cezročnom období
27Pondelok Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období
sp Svätej Angely Merici, panny
28UtorokSp Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
29Streda Streda 3. týždňa v Cezročnom období
30Štvrtok Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom období
31PiatokSp Svätého Jána Boska, kňaza
Február
Cezročné obdobie
1Sobota Sobota 3. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
2NedeľaSv Obetovanie Pána
3Pondelok Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka
sp Svätého Oskára, biskupa
4Utorok Utorok 4. týždňa v Cezročnom období
5StredaSp Svätej Agáty, panny a mučenice
6ŠtvrtokSp Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
7Piatok Piatok 4. týždňa v Cezročnom období
8Sobota Sobota 4. týždňa v Cezročnom období
sp Svätej Jozefíny Bakhity, panny
sp Svätého Hieronyma Emilianiho, kňaza
sp Panny Márie v sobotu
9Nedeľa 5. nedeľa v Cezročnom období
10PondelokSp Svätej Školastiky, panny
11Utorok Utorok 5. týždňa v Cezročnom období
sp Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
12Streda Streda 5. týždňa v Cezročnom období
13Štvrtok Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období
14Piatok Piatok 5. týždňa v Cezročnom období
15Sobota Sobota 5. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
16Nedeľa 6. nedeľa v Cezročnom období
17Pondelok Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období
sp Siedmich svätých zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie
18Utorok Utorok 6. týždňa v Cezročnom období
19Streda Streda 6. týždňa v Cezročnom období
20Štvrtok Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období
21Piatok Piatok 6. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi
22SobotaSv Katedra svätého Petra, apoštola
23Nedeľa 7. nedeľa v Cezročnom období
24Pondelok Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období
25Utorok Utorok 7. týždňa v Cezročnom období
Pôstne obdobie
26Streda Popolcová streda
27Štvrtok Štvrtok po popolcovej strede
28Piatok Piatok po popolcovej strede
29Sobota Sobota po popolcovej strede
Marec
Pôstne obdobie
1Nedeľa 1. pôstna nedeľa
2Pondelok Pondelok po 1. pôstnej nedeli
3Utorok Utorok po 1. pôstnej nedeli
4Streda Streda po 1. pôstnej nedeli
Suché dny
sp* Svätého Kazimíra
5Štvrtok Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
6Piatok Piatok po 1. pôstnej nedeli
Suché dny
7Sobota Sobota po 1. pôstnej nedeli
Suché dny
sp* Svätých Perpetuy a Felicity, mučeníc
8Nedeľa 2. pôstna nedeľa
9Pondelok Pondelok po 2. pôstnej nedeli
sp* Svätej Františky Rímskej, rehoľníčky
10Utorok Utorok po 2. pôstnej nedeli
11Streda Streda po 2. pôstnej nedeli
12Štvrtok Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
13Piatok Piatok po 2. pôstnej nedeli
14Sobota Sobota po 2. pôstnej nedeli
15Nedeľa 3. pôstna nedeľa
16Pondelok Pondelok po 3. pôstnej nedeli
17Utorok Utorok po 3. pôstnej nedeli
sp* Svätého Patrika, biskupa
18Streda Streda po 3. pôstnej nedeli
sp* Svätého Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi
19ŠtvrtokSl Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie
20Piatok Piatok po 3. pôstnej nedeli
21Sobota Sobota po 3. pôstnej nedeli
22Nedeľa 4. pôstna nedeľa
23Pondelok Pondelok po 4. pôstnej nedeli
sp* Svätého Turibia de Mongrovejo, biskupa
24Utorok Utorok po 4. pôstnej nedeli
25StredaSl Zvestovanie Pána
26Štvrtok Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
27Piatok Piatok po 4. pôstnej nedeli
28Sobota Sobota po 4. pôstnej nedeli
29Nedeľa 5. pôstna nedeľa
30Pondelok Pondelok po 5. pôstnej nedeli
31Utorok Utorok po 5. pôstnej nedeli
Apríl
Pôstne obdobie
1Streda Streda po 5. pôstnej nedeli
2Štvrtok Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
sp* Svätého Františka z Paoly, pustovníka
3Piatok Piatok po 5. pôstnej nedeli
4Sobota Sobota po 5. pôstnej nedeli
sp* Svätého Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi
5Nedeľa Nedeľa utrpenia Pána
6Pondelok Pondelok Veľkého týždňa
7Utorok Utorok Veľkého týždňa
8Streda Streda Veľkého týždňa
Veľkonočné trojdnie
9Štvrtok Štvrtok Veľkého týždňa
10Piatok Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
11Sobota Biela sobota
Veľkonočné obdobie
12Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
13PondelokSl Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
14UtorokSl Utorok vo Veľkonočnej oktáve
15StredaSl Streda vo Veľkonočnej oktáve
16ŠtvrtokSl Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve
17PiatokSl Piatok vo Veľkonočnej oktáve
18SobotaSl Sobota vo Veľkonočnej oktáve
19Nedeľa 2. Veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva)
20Pondelok Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli
21Utorok Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
sp Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
22Streda Streda po 2. veľkonočnej nedeli
23ŠtvrtokSp Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka
24Piatok Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
sp Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
sp Svätého Juraja, mučeníka
25SobotaSv Svätého Marka, evanjelistu
26Nedeľa 3. veľkonočná nedeľa
27Pondelok Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli
28Utorok Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
sp Svätého Petra Chanela, kňaza a mučeníka
sp Svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza
29StredaSv Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
30Štvrtok Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
sp Svätého Pia V., pápeža
Máj
Veľkonočné obdobie
1Piatok Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
sp Svätého Jozefa, robotníka
2SobotaSp Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
3Nedeľa 4. veľkonočná nedeľa
4Pondelok Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli
sp Svätého Floriána, mučeníka
5Utorok Utorok po 4. veľkonočnej nedeli
6Streda Streda po 4. veľkonočnej nedeli
7Štvrtok Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
8Piatok Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
9Sobota Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
10Nedeľa 5. veľkonočná nedeľa
11Pondelok Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli
sp Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
12Utorok Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
sp Svätého Pankráca, mučeníka
sp Svätých Nerea a Achila, mučeníkov
13Streda Streda po 5. veľkonočnej nedeli
sp Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
14ŠtvrtokSv Svätého Mateja, apoštola
15Piatok Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
16SobotaSv Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
17Nedeľa 6. veľkonočná nedeľa
18Pondelok Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
Prosebné dny
sp Svätého Jána I., pápeža a mučeníka
19Utorok Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Prosebné dny
20Streda Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Prosebné dny
sp Svätého Bernardína Sienského, kňaza
21ŠtvrtokSl Nanebovstúpenie Pána
22Piatok Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
sp Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
23Sobota Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
24Nedeľa 7. veľkonočná nedeľa
25Pondelok Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli
sp Svätej Márie Magdalény de’ Pazzi, panny
sp Svätého Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi
sp Svätého Gregora VII., pápeža
26UtorokSp Svätého Filipa Neriho, kňaza
27Streda Streda po 7. veľkonočnej nedeli
Suché dny
sp Svätého Augustína z Canterbury, biskupa
28Štvrtok Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
29Piatok Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
Suché dny
sp Svätého Pavla VI., pápeža
30Sobota Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
Suché dny
31NedeľaSl Zoslanie Ducha Svätého
Jún
Cezročné obdobie
1PondelokSp Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
2Utorok Utorok 9. týždňa v Cezročnom období
sp Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov
3StredaSp Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
4ŠtvrtokSv Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
5PiatokSp Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
6Sobota Sobota 9. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Norberta, biskupa
sp Panny Márie v sobotu
7NedeľaSl Najsvätejšej Trojice
8Pondelok Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období
9Utorok Utorok 10. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
10Streda Streda 10. týždňa v Cezročnom období
11ŠtvrtokSl Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
12Piatok Piatok 10. týždňa v Cezročnom období
13SobotaSp Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
14Nedeľa 11. nedeľa v Cezročnom období
15Pondelok Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období
16Utorok Utorok 11. týždňa v Cezročnom období
17Streda Streda 11. týždňa v Cezročnom období
18Štvrtok Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období
19PiatokSl Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
20SobotaSp Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
21Nedeľa 12. nedeľa v Cezročnom období
22Pondelok Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Pavlína z Noly, biskupa
sp Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov
23Utorok Utorok 12. týždňa v Cezročnom období
24StredaSl Narodenie svätého Jána Krstiteľa
25Štvrtok Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období
26Piatok Piatok 12. týždňa v Cezročnom období
27Sobota Sobota 12. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
sp Svätého Ladislava
sp Panny Márie v sobotu
28Nedeľa 13. nedeľa v Cezročnom období
29PondelokSl Svätých Petra a Pavla, apoštolov
30Utorok Utorok 13. týždňa v Cezročnom období
sp Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
Júl
Cezročné obdobie
1Streda Streda 13. týždňa v Cezročnom období
2ŠtvrtokSv Návšteva Panny Márie
3PiatokSv Svätého Tomáša, apoštola
4Sobota Sobota 13. týždňa v Cezročnom období
sp Svätej Alžbety Portugalskej
sp Panny Márie v sobotu
5NedeľaSl Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
6Pondelok Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období
sp Svätej Márie Goretti, panny a mučenice
7Utorok Utorok 14. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Antona Máriu Zaccariu, kňaza
8Streda Streda 14. týždňa v Cezročnom období
9Štvrtok Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období
sp Svätých Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
10Piatok Piatok 14. týždňa v Cezročnom období
11SobotaSv Svätého Benedikta, opáta
12Nedeľa 15. nedeľa v Cezročnom období
13Pondelok Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Henricha
14Utorok Utorok 15. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Kamila de Lellis, kňaza
15StredaSp Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
16Štvrtok Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období
sp Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
17PiatokSp Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov
18Sobota Sobota 15. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
19Nedeľa 16. nedeľa v Cezročnom období
20Pondelok Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka
21Utorok Utorok 16. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
22StredaSv Svätej Márie Magdalény
23ŠtvrtokSv Svätej Brigity, rehoľníčky
24Piatok Piatok 16. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
25SobotaSv Svätého Jakuba, apoštola
26Nedeľa 17. nedeľa v Cezročnom období
27PondelokSp Svätých Gorazda a spoločníkov
28Utorok Utorok 17. týždňa v Cezročnom období
29StredaSp Svätej Marty
30Štvrtok Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období
sp Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
sp Svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi
31PiatokSp Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza
August
Cezročné obdobie
1SobotaSp Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
2Nedeľa 18. nedeľa v Cezročnom období
3Pondelok Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období
4UtorokSp Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza
5Streda Streda 18. týždňa v Cezročnom období
sp Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
6ŠtvrtokSv Premenenie Pána
7Piatok Piatok 18. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Kajetána, kňaza
sp Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov
8SobotaSp Svätého Dominika, kňaza
9Nedeľa 19. nedeľa v Cezročnom období
10PondelokSv Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka
11UtorokSp Svätej Kláry, panny
12Streda Streda 19. týždňa v Cezročnom období
sp Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
13Štvrtok Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období
sp Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov
14PiatokSp Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
15SobotaSl Nanebovzatie Panny Márie
16Nedeľa 20. nedeľa v Cezročnom období
17Pondelok Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období
18Utorok Utorok 20. týždňa v Cezročnom období
sp Svätej Heleny
19Streda Streda 20. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Jána Eudesa, kňaza
20ŠtvrtokSp Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
21PiatokSp Svätého Pia X., pápeža
22SobotaSp Panny Márie Kráľovnej
23Nedeľa 21. nedeľa v Cezročnom období
24PondelokSv Svätého Bartolomeja, apoštola
25Utorok Utorok 21. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Jozefa Kalazanského, kňaza
sp Svätého Ľudovíta
26Streda Streda 21. týždňa v Cezročnom období
27ŠtvrtokSp Svätej Moniky
28PiatokSp Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
29SobotaSp Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
30Nedeľa 22. nedeľa v Cezročnom období
31Pondelok Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období
September
Cezročné obdobie
1Utorok Utorok 22. týždňa v Cezročnom období
2Streda Streda 22. týždňa v Cezročnom období
3ŠtvrtokSp Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
4Piatok Piatok 22. týždňa v Cezročnom období
5Sobota Sobota 22. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
6Nedeľa 23. nedeľa v Cezročnom období
7PondelokSp Svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
8UtorokSv Narodenie Panny Márie
9Streda Streda 23. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Petra Clavera, kňaza
10Štvrtok Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období
11Piatok Piatok 23. týždňa v Cezročnom období
12Sobota Sobota 23. týždňa v Cezročnom období
sp Najsvätejšieho mena Panny Márie
13Nedeľa 24. nedeľa v Cezročnom období
14PondelokSv Povýšenie Svätého kríža
15UtorokSl Sedembolestnej Panny Márie
16Streda Suché dny
Sp Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
17Štvrtok Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
18Piatok Piatok 24. týždňa v Cezročnom období
Suché dny
19Sobota Sobota 24. týždňa v Cezročnom období
Suché dny
sp Svätého Januára, biskupa a mučeníka
sp Panny Márie v sobotu
20Nedeľa 25. nedeľa v Cezročnom období
21PondelokSv Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu
22Utorok Utorok 25. týždňa v Cezročnom období
23StredaSp Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza
24Štvrtok Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období
25Piatok Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
26Sobota Sobota 25. týždňa v Cezročnom období
sp Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov
sp Panny Márie v sobotu
27Nedeľa 26. nedeľa v Cezročnom období
28Pondelok Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov
sp Svätého Václava, mučeníka
29UtorokSv Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
30StredaSp Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Október
Cezročné obdobie
1ŠtvrtokSp Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
2PiatokSp Svätých anjelov strážcov
3Sobota Sobota 26. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
4Nedeľa 27. nedeľa v Cezročnom období
5Pondelok Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období
sp Svätej Faustíny Kowalskej, panny
6Utorok Utorok 27. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Bruna, kňaza
7StredaSp Ružencovej Panny Márie
8Štvrtok Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období
9Piatok Piatok 27. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov
sp Svätého Jána Leonardiho, kňaza
10Sobota Sobota 27. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
11Nedeľa 28. nedeľa v Cezročnom období
12Pondelok Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období
13Utorok Utorok 28. týždňa v Cezročnom období
14Streda Streda 28. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka
15ŠtvrtokSp Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
16Piatok Piatok 28. týždňa v Cezročnom období
sp Svätej Hedvigy, rehoľníčky
sp Svätej Margity Márie Alacoque, panny
sp Svätého Gála, kňaza
17SobotaSp Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
18Nedeľa 29. nedeľa v Cezročnom období
19Pondelok Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Pavla z Kríža, kňaza
sp Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov
20Utorok Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
21Streda Streda 29. týždňa v Cezročnom období
22Štvrtok Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Jána Pavla II., pápeža
23Piatok Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza
24Sobota Sobota 29. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa
sp Panny Márie v sobotu
25Nedeľa 30. nedeľa v Cezročnom období
26Pondelok Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období
27UtorokSv Výročie posviacky katedrály
28StredaSv Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
29Štvrtok Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období
30Piatok Piatok 30. týždňa v Cezročnom období
31Sobota Sobota 30. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
November
Cezročné obdobie
1NedeľaSl Všetkých svätých
2Pondelok Všetkých verných zosnulých
3Utorok Utorok 31. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Martina de Porres, rehoľníka
4StredaSp Svätého Karola Borromejského, biskupa
5Štvrtok Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Imricha
6Piatok Piatok 31. týždňa v Cezročnom období
7Sobota Sobota 31. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
8Nedeľa 32. nedeľa v Cezročnom období
9PondelokSv Výročie posviacky Lateránskej baziliky
10UtorokSp Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
11StredaSp Svätého Martina z Tours, biskupa
12ŠtvrtokSp Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka
13Piatok Piatok 32. týždňa v Cezročnom období
14Sobota Sobota 32. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
15Nedeľa 33. nedeľa v Cezročnom období
16Pondelok Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období
sp Svätej Gertrúdy, panny
sp Svätej Margity Škótskej
17UtorokSp Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
18Streda Streda 33. týždňa v Cezročnom období
sp Výročie posviacky bazilík svätých Petra a Pavla, apoštolov
19Štvrtok Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období
20Piatok Piatok 33. týždňa v Cezročnom období
21SobotaSp Obetovanie Panny Márie
22NedeľaSl Krista Kráľa
23Pondelok Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období
sp Svätého Klementa I., pápeža a mučeníka
sp Svätého Kolumbána, opáta
24UtorokSp Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
25Streda Streda 34. týždňa v Cezročnom období
sp Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
26Štvrtok Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období
27Piatok Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
28Sobota Sobota 34. týždňa v Cezročnom období
sp Panny Márie v sobotu
Adventné obdobie
29Nedeľa 1. adventná nedeľa
30PondelokSv Svätého Ondreja, apoštola
December
Adventné obdobie
1Utorok Utorok po 1. adventnej nedeli
2Streda Streda po 1. adventnej nedeli
3ŠtvrtokSp Svätého Františka Xaverského, kňaza
4Piatok Piatok po 1. adventnej nedeli
sp Svätej Barbory, panny a mučenice
sp Svätého Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
5Sobota Sobota po 1. adventnej nedeli
6Nedeľa 2. adventná nedeľa
7PondelokSp Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
8UtorokSl Nepoškvrnené počatie Panny Márie
9Streda Streda po 2. adventnej nedeli
Suché dny
sp Svätého Jána Didaka Cuauhtlatoatzina
10Štvrtok Štvrtok po 2. adventnej nedeli
sp Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej
11Piatok Piatok po 2. adventnej nedeli
Suché dny
sp Svätého Damaza I., pápeža
12Sobota Sobota po 2. adventnej nedeli
Suché dny
sp Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej
13Nedeľa 3. adventná nedeľa
14PondelokSp Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
15Utorok Utorok po 3. adventnej nedeli
16Streda Streda po 3. adventnej nedeli
17Štvrtok 17. december
18Piatok 18. december
19Sobota 19. december
20Nedeľa 4. adventná nedeľa
21Pondelok 21. december
sp* Svätého Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi
22Utorok 22. december
23Streda 23. december
sp* Svätého Jána Kentského, kňaza
24Štvrtok 24. december
Vianočné obdobie
25PiatokSl Narodenie Pána
26SobotaSv Svätého Štefana, prvého mučeníka
27NedeľaSv Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
28PondelokSv Svätých Neviniatok, mučeníkov
29Utorok Piaty deň oktávy narodenia Pána
sp* Svätého Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka
30Streda Šiesty deň oktávy narodenia Pána
31Štvrtok Siedmy deň oktávy narodenia Pána
sp* Svätého Silvestra I., pápeža

See Also

Diocese of Rožňava

Všeobecný rímsky kalendár (2020)

© 2020 GCatholic.org

Up