GCatholic.org


Is-Sena Liturġika

Diocese of Gozo Malta

Switch to English ENSwitch to Maltese MT
Jannar
Żmien il-Milied
1L-ErbgħaS L-Imqaddsa Verġni Marija, Omm Alla
2Il-ĦamisT San Bażilju l-kbir u San Girgor Nazjanzenu, isqfijiet u dutturi tal-Knisja
3Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa ta’ żmien il-Milied
t L-Isem Imqaddes ta’ Ġesù
4Is-Sibt Is-Sibt ta’ żmien il-Milied
5Il-ĦaddS L-Epifanija tal-Mulej
6It-Tnejn It-Tnejn ta’ wara l-Epifanjija
7It-Tlieta
It-Tlieta ta’ wara l-Epifanjija
t San Raymond ta’ Penyafort, presbiteru
8L-Erbgħa L-Erbgħa ta’ wara l-Epifanjija
9Il-Ħamis Il-Ħamis ta’ wara l-Epifanjija
10Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa ta’ wara l-Epifanjija
11Is-Sibt Is-Sibt ta’ wara l-Epifanjija
12Il-ĦaddF Il-Magħmudija tal-Mulej
Żmien ta’ Matul is-Sena
13It-Tnejn
It-Tnejn tal-ewwel ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ilarju, isqof u duttur tal-Knisja
14It-Tlieta It-Tlieta tal-ewwel ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
15L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ewwel ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
16Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ewwel ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
17Il-ĠimgħaT San Anton, abbati
18Is-Sibt
Is-Sibt tal-ewwel ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
19Il-Ħadd It-Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
20It-Tnejn
It-Tnejn tat-tieni ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Fabjan, Papa u martri
t San Sebastjan, martri
21It-TlietaT Sant’Anjeże, verġni u martri
22L-ErbgħaT San Publiju, isqof u prinċep ta’ Malta
23Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tieni ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
24Il-ĠimgħaT San Franġisk ta’ Sales, isqof u duttur tal-Knisja
25Is-SibtF Il-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl
26Il-Ħadd It-Tielet Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
27It-Tnejn
It-Tnejn tat-tielet ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Anġela Merici, verġni
28It-TlietaT San Tumas ta’Aquino, presbiteru u duttur tal-Knisja
29L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tielet ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
30Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tielet ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
31Il-ĠimgħaT San Ġwann Bosco, presbiteru
Frar
Żmien ta’ Matul is-Sena
1Is-Sibt
Is-Sibt tat-tielet ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
2Il-ĦaddF Il-Preżentazzjoni tal-Mulej
3It-Tnejn
It-Tnejn tar-raba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ansgarju, isqof
t San Bjaġju, isqof u martri
4It-Tlieta It-Tlieta tar-raba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
5L-ErbgħaT Sant’Agata, verġni u martri
6Il-ĦamisT San Pawl Miki u sħabu, martri
7Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Beatu Piju IX, Papa
8Is-Sibt
Is-Sibt tar-raba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ġilormu Emiliani, presbiteru u reliġjuż
t Santa Ġużeppina Bakhita, verġni
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
9Il-Ħadd Il-Ħames Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
10It-TnejnS L-Appostlu Missierna San Pawl
11It-Tlieta
It-Tlieta tal-ħames ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Il-Verġni Mqaddsa Marija ta’ Lourdes
12L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ħames ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
13Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ħames ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
14Il-ĠimgħaF San Cirillu, raħeb, u San Metodju, isqof
15Is-Sibt
Is-Sibt tal-ħames ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
16Il-Ħadd Is-Sitt Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
17It-Tnejn
It-Tnejn tas-sitt ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Is-Seba’ Qaddisin Fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta’ Marija
18It-Tlieta It-Tlieta tas-sitt ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
19L-Erbgħa L-Erbgħa tas-sitt ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
20Il-Ħamis Il-Ħamis tas-sitt ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
21Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Pietru Damiani, isqof u duttur tal-Knisja
22Is-SibtF Il-Kattedra ta’ San Pietru, appostlu
23Il-Ħadd Is-Seba’ Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
24It-Tnejn It-Tnejn tas-seba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
25It-Tlieta
It-Tlieta tas-seba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Beata Marija Adeodata Pisani, reliġjuża
Żmien ir-Randan
26L-Erbgħa L-Erbgħa tal-Irmied
27Il-Ħamis Il-Ħamis wara l-Erbgħa tal-Irmied
28Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied
29Is-Sibt Is-Sibt wara l-Erbgħa tal-Irmied
Marzu
Żmien ir-Randan
1Il-Ħadd L-ewwel Ħadd tar-Randan
2It-Tnejn It-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
3It-Tlieta It-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
4L-Erbgħa
L-Erbgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
t* San Każimiru
5Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
6Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
7Is-Sibt
Is-Sibt tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
t* Santa Perpetwa u Santa Feliċita, martri
8Il-Ħadd It-tieni Ħadd tar-Randan
9It-Tnejn
It-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan
t* Santa Franġiska Rumana, reliġjuża
10It-Tlieta It-Tlieta tat-tieni ġimgħa tar-Randan
11L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan
12Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tieni ġimgħa tar-Randan
13Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan
14Is-Sibt Is-Sibt tat-tieni ġimgħa tar-Randan
15Il-Ħadd It-tielet Ħadd tar-Randan
16It-Tnejn It-Tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan
17It-Tlieta
It-Tlieta tat-tielet ġimgħa tar-Randan
t* San Patrizju, isqof
18L-Erbgħa
L-Erbgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan
t* San Ċirillu ta’ Ġerusalemm, isqof u duttur tal-Knisja
19Il-ĦamisS San Ġużepp, l-Għarus tal-Verġni Mqaddsa Marija
20Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan
21Is-Sibt Is-Sibt tat-tielet ġimgħa tar-Randan
22Il-Ħadd Ir-raba’ Ħadd tar-Randan
23It-Tnejn
It-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
t* San Turibju ta’ Mongrovejo, isqof
24It-Tlieta It-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
25L-ErbgħaS It-Tħabbira tal-Mulej
26Il-Ħamis Il-Ħamis tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
27Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
28Is-Sibt Is-Sibt tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
29Il-Ħadd Il-ħames Ħadd tar-Randan
30It-Tnejn It-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan
31It-Tlieta It-Tlieta tal-ħames ġimgħa tar-Randan
April
Żmien ir-Randan
1L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ħames ġimgħa tar-Randan
2Il-Ħamis
Il-Ħamis tal-ħames ġimgħa tar-Randan
t* San Franġisk ta’ Paola, eremita
3Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tar-Randan
t* L’Imqaddsa Verġni Marija ħdejn is-Salib tal-Mulej
4Is-Sibt
Is-Sibt tal-ħames ġimgħa tar-Randan
t* San Sidor, isqof u duttur tal-Knisja
5Il-Ħadd Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej
6It-Tnejn It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa
7It-Tlieta It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa
8L-Erbgħa L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa
Tridu tal-Għid
9Il-Ħamis Ħamis ix-Xirka
10Il-Ġimgħa Ġimgħa l-Kbira tal-Passjoni tal-Mulej
11Is-Sibt Is-Sibt Imqaddes tal-Għid
Żmien il-Għid
12Il-Ħadd Ħadd il-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet
13It-TnejnS It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid
14It-TlietaS It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid
15L-ErbgħaS L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid
16Il-ĦamisS Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid
17Il-ĠimgħaS Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid
18Is-SibtS Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid
19Il-Ħadd It-Tieni Ħadd tal-Għid (jew il-Ħadd tal-Ħniena Divina)
20It-Tnejn It-Tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Għid
21It-Tlieta
It-Tlieta tat-tieni ġimgħa tal-Għid
t San Anselmu, isqof u duttur tal-Knisja
22L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tieni ġimgħa tal-Għid
23Il-ĦamisT San Adalbertu, isqof u martri
24Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Għid
t San Fidiel minn Sigmaringen, presbiteru u martri
25Is-SibtF San Mark, evanġelista
26Il-Ħadd It-Tielet Ħadd tal-Għid
27It-Tnejn It-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid
28It-TlietaT Santa Ġwanna Beretta Molla, omm tal-familja
29L-ErbgħaF Santa Katerina ta’ Siena, verġni, duttur tal-Knisja
30Il-ĦamisT San Piju V, Papa
Mejju
Żmien il-Għid
1Il-ĠimgħaT San Ġużepp Ħaddiem
2Is-SibtT San Atanasju, isqof u duttur tal-Knisja
3Il-Ħadd Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid
4It-Tnejn It-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Għid
5It-Tlieta It-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tal-Għid
6L-Erbgħa L-Erbgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Għid
7Il-Ħamis Il-Ħamis tar-raba’ ġimgħa tal-Għid
8Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Għid
9Is-SibtF San Ġorġ Preca, presbiteru
10Il-Ħadd Il-ħames Ħadd tal-Għid
11It-Tnejn It-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid
12It-Tlieta
It-Tlieta tal-ħames ġimgħa tal-Għid
t San Nerew u San Akille, martri
t San Prankrazju, martri
13L-Erbgħa
L-Erbgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid
t L-Imqaddsa Verġni Marija ta’ Fatima
14Il-ĦamisF San Mattija, appostlu
15Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid
16Is-Sibt Is-Sibt tal-ħames ġimgħa tal-Għid
17Il-Ħadd Is-Sitt Ħadd tal-Għid
18It-Tnejn
It-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid
t San Ġwann I, Papa u martri
19It-Tlieta It-Tlieta tas-sitt ġimgħa tal-Għid
20L-Erbgħa
L-Erbgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid
t San Bernardinu ta’ Siena, presbiteru
21Il-Ħamis
Il-Ħamis tas-sitt ġimgħa tal-Għid
t San Kristofru Magallanes, presbiteru, u sħabu, martri
22Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid
t Santa Rita minn Cascia, reliġjuża
23Is-Sibt Is-Sibt tas-sitt ġimgħa tal-Għid
24Il-ĦaddS Tlugħ il-Mulej fis-Sema
25It-Tnejn
It-Tnejn tas-seba’ ġimgħa tal-Għid
t San Beda l-Venerabbli, presbiteru u duttur tal-Knisja
t San Girgor VII, Papa
t Santa Marija Maddalen de’ Pazzi, verġni
26It-TlietaT San Filippu Neri, presbiteru
27L-Erbgħa
L-Erbgħa tas-seba’ ġimgħa tal-Għid
t Santu Wistin ta’ Canterbury, isqof
28Il-Ħamis Il-Ħamis tas-seba’ ġimgħa tal-Għid
29Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa tal-Għid
t San Pawlu VI, Papa
30Is-Sibt Is-Sibt tas-seba’ ġimgħa tal-Għid
31Il-ĦaddS Għid il-Ħamsin
Ġunju
Żmien ta’ Matul is-Sena
1It-TnejnT Marija Omm il-Knisja
2It-Tlieta
It-Tlieta tad-disa’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Marċellinu u San Pietru, martri
3L-ErbgħaT San Karlu Lwang u sħabu, martri
4Il-Ħamis Il-Ħamis tad-disa’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
5Il-ĠimgħaT San Bonifaċju, isqof u martri
6Is-Sibt
Is-Sibt tad-disa’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Norbertu, isqof
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
7Il-ĦaddS It-Trinità Qaddisa
8It-Tnejn It-Tnejn tal-għaxar ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
9It-Tlieta
It-Tlieta tal-għaxar ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Efrem, djaknu u duttur tal-Knisja
10L-Erbgħa L-Erbgħa tal-għaxar ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
11Il-ĦamisT San Barnaba, appostlu
12Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-għaxar ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
13Is-SibtT Sant’Antnin ta’ Padova, presbiteru u duttur tal-Knisja
14Il-ĦaddS Il-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej
15It-Tnejn It-Tnejn tal-ħdax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
16It-Tlieta It-Tlieta tal-ħdax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
17L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ħdax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
18Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ħdax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
19Il-ĠimgħaS Il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù
20Is-SibtT Il-Qalb Bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija
21Il-Ħadd L-Tnax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
22It-TnejnF Tifkira tal-anniversarju tas-sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima
23It-Tlieta It-Tlieta tal-tnax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
24L-ErbgħaS It-Twelid ta’ San Ġwann Battista
25Il-Ħamis Il-Ħamis tal-tnax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
26Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-tnax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
27Is-Sibt
Is-Sibt tal-tnax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ċirillu ta’ Lixandra, isqof u duttur tal-Knisja
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
28Il-Ħadd It-Tlettax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
29It-TnejnS San Pietru u San Pawl, appostli
30It-Tlieta
It-Tlieta tat-tlettax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Ewwel Martri tal-Knisja ta’ Ruma
Lulju
Żmien ta’ Matul is-Sena
1L-Erbgħa
L-Erbgħa tat-tlettax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Beatu Nazju Falzon, kjeriku sekulari
2Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tlettax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
3Il-ĠimgħaF San Tumas, appostlu
4Is-Sibt
Is-Sibt tat-tlettax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Eliżabetta tal-Portugal
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
5Il-Ħadd L-Erbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
6It-Tnejn
It-Tnejn tal-erbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Marija Goretti, verġni u martri
7It-Tlieta It-Tlieta tal-erbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
8L-Erbgħa L-Erbgħa tal-erbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
9Il-Ħamis
Il-Ħamis tal-erbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santu Wistin Zhao Rong, presbiteru, u sħabu, martri
10Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-erbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
11Is-SibtF San Benedittu, abbati
12Il-Ħadd Il-Ħmistax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
13It-Tnejn
It-Tnejn tal-ħmistax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Enriku
14It-Tlieta
It-Tlieta tal-ħmistax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Kamillu de Lellis, presbiteru
15L-ErbgħaT San Bonaventura, isqof u duttur tal-Knisja
16Il-ĦamisT L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu
17Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ħmistax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
18Is-Sibt
Is-Sibt tal-ħmistax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
19Il-Ħadd Is-Sittax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
20It-Tnejn
It-Tnejn tas-sittax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Apollinaris, isqof u martri
21It-Tlieta
It-Tlieta tas-sittax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Lawrenz ta’ Brindisi, presbiteru u duttur tal-Knisja
22L-ErbgħaF Santa Marija Maddalena
23Il-ĦamisF Santa Briġida, reliġjuża
24Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tas-sittax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Xarbel Makhlüf, presbiteru
25Is-SibtF San Ġakbu, appostlu
26Il-Ħadd Is-Sbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
27It-Tnejn It-Tnejn tas-sbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
28It-Tlieta It-Tlieta tas-sbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
29L-ErbgħaT Santa Marta
30Il-Ħamis
Il-Ħamis tas-sbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Pietru Krisologu, isqof u duttur tal-Knisja
31Il-ĠimgħaT San Injazju ta’ Loyola, presbiteru
Awwissu
Żmien ta’ Matul is-Sena
1Is-SibtT San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-Knisja
2Il-Ħadd It-Tmintax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
3It-Tnejn It-Tnejn tat-tmintax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
4It-TlietaT San Ġwann Marija Vianney, presbiteru
5L-Erbgħa
L-Erbgħa tat-tmintax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Id-Dedikazzjoni tal-Bażilka ta’ Santa Marija Maggiore, f’Ruma
6Il-ĦamisF It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej
7Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tat-tmintax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Gejtanu, presbiteru
t San Sistu II, Papa u sħabu, martri
8Is-SibtT San Duminku, presbiteru
9Il-Ħadd Id-Dsatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
10It-TnejnF San Lawrenz, djaknu u martri
11It-TlietaT Santa Kjara, verġni
12L-Erbgħa
L-Erbgħa tad-dsatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Ġovanna Franġiksa de Chantal, reliġjuża
13Il-Ħamis
Il-Ħamis tad-dsatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ponzjanu, Papa, u San Ippolitu, saċerdot, martri
14Il-ĠimgħaT San Massimiljan Marija Kolbe, presbiteru u martri
15Is-SibtS L-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema
16Il-Ħadd L-Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
17It-Tnejn It-Tnejn tal-għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
18It-Tlieta It-Tlieta tal-għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
19L-Erbgħa
L-Erbgħa tal-għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ġwann Eudes, presbiteru
20Il-ĦamisT San Bernard, abbati u duttur tal-Knisja
21Il-ĠimgħaT San Piju X, Papa
22Is-SibtT L-Imqaddsa Verġni Marija Reġina
23Il-Ħadd Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
24It-TnejnF San Bartilmew, appostlu
25It-Tlieta
It-Tlieta tal-wieħed u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ludoviku IX
t San Ġużepp Calasanz, presbiteru
26L-Erbgħa L-Erbgħa tal-wieħed u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
27Il-ĦamisT Santa Monika
28Il-ĠimgħaT Santu Wistin, isqof u duttur tal-Knisja
29Is-SibtT Il-Martirju ta’ Ġwanni l-Battista
30Il-Ħadd It-Tnejn u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
31It-Tnejn It-Tnejn tat-tnejn u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
Settembru
Żmien ta’ Matul is-Sena
1It-Tlieta It-Tlieta tat-tnejn u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
2L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tnejn u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
3Il-ĦamisT San Girgor il-Kbir, Papa u duttur tal-Knisja
4Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tnejn u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
5Is-Sibt
Is-Sibt tat-tnejn u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Tereża ta’ Calcutta, reliġjuża
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
6Il-Ħadd It-Tlieta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
7It-Tnejn It-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
8It-TlietaS It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija
9L-Erbgħa
L-Erbgħa tat-tlieta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Pietru Claver, presbiteru
10Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tlieta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
11Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tlieta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
12Is-Sibt
Is-Sibt tat-tlieta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Isem tal-Imqaddsa Verġni Marija
13Il-Ħadd L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
14It-TnejnF L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes
15It-TlietaT Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri
16L-ErbgħaF L-anniversarju mit-twaqqif tad-Djoċesi
17Il-Ħamis
Il-Ħamis tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Robertu Bellarmino, isqof u duttur tal-Knisja
18Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
19Is-Sibt
Is-Sibt tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ġennaru, isqof u martri
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
20Il-Ħadd Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
21It-TnejnF San Mattew, appostlu u evanġelista
22It-Tlieta It-Tlieta tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
23L-ErbgħaT San Piju ta’ Pietrelcina, presbiteru
24Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
25Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
26Is-Sibt
Is-Sibt tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Kosma u San Damjan, martri
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
27Il-Ħadd Is-Sitta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
28It-Tnejn
It-Tnejn tas-sitta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Lawrenz Ruiz u sħabu, martri
t San Vinċeslaw, Re tal-Boemja, martri
29It-TlietaF L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel
30L-ErbgħaT San Ġilormu, presbiteru u duttur tal-Knisja
Ottubru
Żmien ta’ Matul is-Sena
1Il-ĦamisT Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, verġni u duttura tal-Knisja
2Il-ĠimgħaT L-Anġli Kustodji Mqaddsa
3Is-Sibt
Is-Sibt tas-sitta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
4Il-Ħadd Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
5It-Tnejn
It-Tnejn tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Marija Fawstina Kowalska, verġni
6It-Tlieta
It-Tlieta tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Bruno, presbiteru
7L-ErbgħaT L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju
8Il-Ħamis Il-Ħamis tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
9Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Djonisju, isqof, u sħabu, martri
t San Ġwann Leonardi, presbiteru
10Is-Sibt
Is-Sibt tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
11Il-Ħadd It-Tmienja u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
12It-Tnejn It-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
13It-Tlieta It-Tlieta tat-tmienja u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
14L-Erbgħa
L-Erbgħa tat-tmienja u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Kallistu, Papa u martri
15Il-ĦamisT Santa Tereża ta’ Ġesù, verġni u duttur tal-Knisja
16Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tat-tmienja u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Edwiġe, reliġjuża
t Santa Margerita Marija Alacoque, verġni
17Is-SibtT San Injazju ta’ Antjokja, isqof u martri
18Il-Ħadd Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
19It-Tnejn
It-Tnejn tad-disgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Pawl tas-Salib, presbiteru
t San Ġwann de Brébeuf u San Iżakk Jogues, presbiteri u sħabhom, martri
20It-Tlieta It-Tlieta tad-disgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
21L-ErbgħaT Sant’Ursola u sħabha, verġni u martri
22Il-Ħamis
Il-Ħamis tad-disgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ġwann Pawlu II, Papa
23Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tad-disgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ġwann minn Capestrano, presbiteru
24Is-Sibt
Is-Sibt tad-disgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Anton Marija Claret, isqof
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
25Il-Ħadd It-Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
26It-Tnejn It-Tnejn tat-tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
27It-Tlieta It-Tlieta tat-tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
28L-ErbgħaF San Xmun u San Ġuda, appostli
29Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
30Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
31Is-Sibt
Is-Sibt tat-tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
Novembru
Żmien ta’ Matul is-Sena
1Il-ĦaddS Il-Qaddisin Kollha
2It-Tnejn L-Għid tal-Imwiet
3It-Tlieta
It-Tlieta tal-wieħed u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Martin de Porres, reliġjuż
4L-ErbgħaT San Karlu Borromeo, isqof
5Il-Ħamis Il-Ħamis tal-wieħed u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
6Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
7Is-Sibt
Is-Sibt tal-wieħed u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
8Il-Ħadd It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
9It-TnejnF Id-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran
10It-TlietaT San Ljun il-Kbir, Papa u duttur tal-Knisja
11L-ErbgħaT San Martin ta’ Tours, isqof
12Il-ĦamisT San Ġosofat, isqof u martri
13Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tnejn u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
14Is-Sibt
Is-Sibt tat-tnejn u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
15Il-Ħadd It-Tlieta u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
16It-Tnejn
It-Tnejn tat-tlieta u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Margerita tal-Iskozja
t Santa Ġertrude, verġni
17It-TlietaT Santa Eliżabetta tal-Ungerija
18L-Erbgħa
L-Erbgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Id-Dedikazzjoni tal-Bażilki ta’ San Pietru u San Pawl, appostli
19Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tlieta u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
20Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
21Is-SibtT Il-Preżentazzjoni tal-Imqaddsa Verġni Marija
22Il-ĦaddS Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu
23It-Tnejn
It-Tnejn tat-erbgħa u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Klement I, Papa u martri
t San Kolumbanu, abbati
24It-TlietaT Sant’Andrija Dung Lac, presbiteru, u sħabu, martri
25L-Erbgħa
L-Erbgħa tat-erbgħa u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Katerina ta’ Lixandra, verġni u martri
26Il-Ħamis Il-Ħamis tat-erbgħa u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
27Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-erbgħa u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
28Is-Sibt
Is-Sibt tat-erbgħa u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
Żmien l-Avvent
29Il-Ħadd L-Ewwel Ħadd tal-Avvent
30It-TnejnF Sant’Andrija, appostlu
Diċembru
Żmien l-Avvent
1It-Tlieta It-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent
2L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent
3Il-ĦamisT San Franġisk Saverju, saċerdot
4Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent
t San Ġwann Damaxxenu, presbiteru u duttur tal-Knisja
5Is-Sibt Is-Sibt tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent
6Il-Ħadd It-Tieni Ħadd tal-Avvent
7It-TnejnT San Ambroġ, isqof u duttur tal-Knisja
8It-TlietaS It-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija
9L-Erbgħa
L-Erbgħa tat-tieni ġimgħa tal-Avvent
t San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
10Il-Ħamis
Il-Ħamis tat-tieni ġimgħa tal-Avvent
t Madonna ta’ Loreto
11Il-Ġimgħa
Il-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Avvent
t San Damasu I, Papa
12Is-Sibt
Is-Sibt tat-tieni ġimgħa tal-Avvent
t L-Imqaddsa Verġni Marija ta’ Gwadalupe
13Il-Ħadd It-Tielet Ħadd tal-Avvent
14It-TnejnT San Ġwann tas-Salib, presbiteru u duttur tal-Knisja
15It-Tlieta It-Tlieta tat-tielet ġimgħa tal-Avvent
16L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tielet ġimgħa tal-Avvent
17Il-Ħamis Ferja tal-Avvent (17 Diċembru)
18Il-Ġimgħa Ferja tal-Avvent (18 Diċembru)
19Is-Sibt Ferja tal-Avvent (19 Diċembru)
20Il-Ħadd Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent
21It-Tnejn
Ferja tal-Avvent (21 Diċembru)
t* San Pietru Kanisju, presbiteru u duttur tal-Knisja
22It-Tlieta Ferja tal-Avvent (22 Diċembru)
23L-Erbgħa
Ferja tal-Avvent (23 Diċembru)
t* San Ġwann de Kety, presbiteru
24Il-Ħamis Ferja tal-Avvent (24 Diċembru)
Żmien il-Milied
25Il-ĠimgħaS It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu
26Is-SibtF San Stiefnu, protomartri
27Il-ĦaddF Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi
28It-TnejnF Il-Qaddisin Innoċenti Martri
29It-Tlieta
Il-ħames jum fost l-Ottava tal-Milied
t* San Tumas Becket, isqof u martri
30L-Erbgħa Is-sitt jum fl-Ottava tal-Milied
31Il-Ħamis
Is-seba’ jum fost l-ottava tal-Milied
t* San Silvestru, Papa

See Also

Diocese of Gozo

Kalendarju ruman generali (2020)

© 2020 GCatholic.org

Up