GCatholic.org


Liturgický kalendář

Česko Czechia

Switch to Czech CSSwitch to English EN

Vlastní kalendář: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, Olomouc, Ostrava–Opava, Plzeň, Praha

Leden
Doba vánoční
1StředaSl Matky Boží, Panny Marie
2ČtvrtekP Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
3Pátek
Pátek před slavností Zjevení Páně
p Nejsvětějšího Jména Ježíš
4Sobota Sobota před slavností Zjevení Páně
5Neděle 2. neděle po Narození Páně
6PondělíSl Zjevení Páně
7Úterý
Úterý po slavnosti Zjevení Páně
p Sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze
8Středa Středa po slavnosti Zjevení Páně
9Čtvrtek Čtvrtek po slavnosti Zjevení Páně
10Pátek Pátek po slavnosti Zjevení Páně
11Sobota Sobota po slavnosti Zjevení Páně
12NeděleSv Křtu Páně
Liturgické mezidobí
13Pondělí
Pondělí 1. týdne v mezidobí
p Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
14Úterý Úterý 1. týdne v mezidobí
15Středa Středa 1. týdne v mezidobí
16Čtvrtek Čtvrtek 1. týdne v mezidobí
17PátekP Sv. Antonína, opata
18SobotaP Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
19Neděle 2. neděle v mezidobí
20Pondělí
Pondělí 2. týdne v mezidobí
p Sv. Fabiána, papeže a mučedníka
p Sv. Šebestiána, mučedníka
21ÚterýP Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
22Středa
Středa 2. týdne v mezidobí
p Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
23Čtvrtek Čtvrtek 2. týdne v mezidobí
24PátekP Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25SobotaSv Obrácení svatého Pavla, apoštola
26Neděle 3. neděle v mezidobí
27Pondělí
Pondělí 3. týdne v mezidobí
p Sv. Anděly Mericiové, panny
28ÚterýP Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
29Středa Středa 3. týdne v mezidobí
30Čtvrtek Čtvrtek 3. týdne v mezidobí
31PátekP Sv. Jana Boska, kněze
Únor
Liturgické mezidobí
1Sobota
Sobota 3. týdne v mezidobí
p Sobotní památka Panny Marie
2NeděleSv Uvedení Páně do chrámu
3Pondělí
Pondělí 4. týdne v mezidobí
p Sv. Ansgara, biskupa
p Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
4Úterý Úterý 4. týdne v mezidobí
5StředaP Sv. Agáty, panny a mučednice
6ČtvrtekP Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7Pátek Pátek 4. týdne v mezidobí
8Sobota
Sobota 4. týdne v mezidobí
p Sv. Jeronýma Emilianiho
p Sv. Josefíny Bakhity, panny
p Sobotní památka Panny Marie
9Neděle 5. neděle v mezidobí
10PondělíP Sv. Scholastiky, panny
11Úterý
Úterý 5. týdne v mezidobí
p Panny Marie Lurdské
12Středa Středa 5. týdne v mezidobí
13Čtvrtek Čtvrtek 5. týdne v mezidobí
14Pátek Pátek 5. týdne v mezidobí
15Sobota
Sobota 5. týdne v mezidobí
p Sobotní památka Panny Marie
16Neděle 6. neděle v mezidobí
17Pondělí
Pondělí 6. týdne v mezidobí
p Sv. Alexia a druhů, řeholníků
18Úterý Úterý 6. týdne v mezidobí
19Středa Středa 6. týdne v mezidobí
20Čtvrtek Čtvrtek 6. týdne v mezidobí
21Pátek
Pátek 6. týdne v mezidobí
p Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
22SobotaSv Stolce svatého Petra, apoštola
23Neděle 7. neděle v mezidobí
24Pondělí Pondělí 7. týdne v mezidobí
25Úterý Úterý 7. týdne v mezidobí
Doba postní
26Středa Popeleční středy
27Čtvrtek Čtvrtek po Popeleční středě
28Pátek Pátek po Popeleční středě
29Sobota Sobota po Popeleční středě
Březen
Doba postní
1Neděle 1. neděle postní
2Pondělí Pondělí po 1. neděli postní
3Úterý Úterý po 1. neděli postní
4Středa
Středa po 1. neděli postní
p* Sv. Kazimíra
5Čtvrtek Čtvrtek po 1. neděli postní
6Pátek Pátek po 1. neděli postní
7Sobota
Sobota po 1. neděli postní
p* Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
8Neděle 2. neděle postní
9Pondělí
Pondělí po 2. neděli postní
p* Sv. Františky Římské, řeholnice
10Úterý
Úterý po 2. neděli postní
p* Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka
11Středa Středa po 2. neděli postní
12Čtvrtek Čtvrtek po 2. neděli postní
13Pátek Pátek po 2. neděli postní
14Sobota Sobota po 2. neděli postní
15Neděle 3. neděle postní
16Pondělí Pondělí po 3. neděli postní
17Úterý
Úterý po 3. neděli postní
p* Sv. Patrika, biskupa
18Středa
Středa po 3. neděli postní
p* Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve
19ČtvrtekSl Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie
20Pátek Pátek po 3. neděli postní
21Sobota Sobota po 3. neděli postní
22Neděle 4. neděle postní
23Pondělí
Pondělí po 4. neděli postní
p* Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa
24Úterý Úterý po 4. neděli postní
25StředaSl Zvěstování Páně
26Čtvrtek Čtvrtek po 4. neděli postní
27Pátek Pátek po 4. neděli postní
28Sobota Sobota po 4. neděli postní
29Neděle 5. neděle postní
30Pondělí Pondělí po 5. neděli postní
31Úterý Úterý po 5. neděli postní
Duben
Doba postní
1Středa Středa po 5. neděli postní
2Čtvrtek
Čtvrtek po 5. neděli postní
p* Sv. Františka z Pauly, poustevníka
3Pátek Pátek po 5. neděli postní
4Sobota
Sobota po 5. neděli postní
p* Sv. Izidora, biskupa a učitele církve
5Neděle Květná neděle
6Pondělí Pondělí Svatého týdne
7Úterý Úterý Svatého týdne
8Středa Středa Svatého týdne
Velikonoční triduum
9Čtvrtek Zelený čtvrtek
10Pátek Velký pátek
11Sobota Bílá sobota
Doba velikonoční
12Neděle Zmrtvýchvstání Páně
13PondělíSl Pondělí v oktávu velikonočním
14ÚterýSl Úterý v oktávu velikonočním
15StředaSl Středa v oktávu velikonočním
16ČtvrtekSl Čtvrtek v oktávu velikonočním
17PátekSl Pátek v oktávu velikonočním
18SobotaSl Sobota v oktávu velikonočním
19Neděle 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
20Pondělí Pondělí po 2. neděli velikonoční
21Úterý
Úterý po 2. neděli velikonoční
p Sv. Anselma, biskupa a učitele církve
22Středa Středa po 2. neděli velikonoční
23ČtvrtekSv Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
24Pátek
Pátek po 2. neděli velikonoční
p Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
p Sv. Jiří, mučedníka
25SobotaSv Sv. Marka, evangelisty
26Neděle 3. neděle velikonoční
27Pondělí Pondělí po 3. neděli velikonoční
28Úterý
Úterý po 3. neděli velikonoční
p Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
p Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
29StředaSv Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve
30Čtvrtek
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
p Sv. Pia V., papeže
p Sv. Zikmunda, mučedníka
Květen
Doba velikonoční
1Pátek
Pátek po 3. neděli velikonoční
p Sv. Josefa, dělníka
2SobotaP Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3Neděle 4. neděle velikonoční
4Pondělí Pondělí po 4. neděli velikonoční
5Úterý Úterý po 4. neděli velikonoční
6Středa
Středa po 4. neděli velikonoční
p Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7Čtvrtek Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
8Pátek
Pátek po 4. neděli velikonoční
p Panny Marie, Prostřednice všech milostí
9Sobota Sobota po 4. neděli velikonoční
10Neděle 5. neděle velikonoční
11Pondělí Pondělí po 5. neděli velikonoční
12Úterý
Úterý po 5. neděli velikonoční
p Sv. Nerea a Achillea, mučedníků
p Sv. Pankráce, mučedníka
13Středa
Středa po 5. neděli velikonoční
p Panny Marie Fatimské
14ČtvrtekSv Sv. Matěje, apoštola
15Pátek Pátek po 5. neděli velikonoční
16SobotaSv Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17Neděle 6. neděle velikonoční
18Pondělí
Pondělí po 6. neděli velikonoční
p Sv. Jana I., papeže a mučedníka
19Úterý Úterý po 6. neděli velikonoční
20Středa
Středa po 6. neděli velikonoční
p Sv. Bernardina Sienského, kněze
p Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
21ČtvrtekSl Nanebevstoupení Páně
22Pátek
Pátek po 6. neděli velikonoční
p Sv. Rity z Cascie, řeholnice
23Sobota Sobota po 6. neděli velikonoční
24Neděle 7. neděle velikonoční
25Pondělí
Pondělí po 7. neděli velikonoční
p Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
p Sv. Marie Magdalény de ’Pazzi, panny
p Sv. Řehoře VII., papeže
26ÚterýP Sv. Filipa Neriho, kněze
27Středa
Středa po 7. neděli velikonoční
p Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28Čtvrtek Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
29Pátek
Pátek po 7. neděli velikonoční
p Sv. Pavla VI., papeže
30Sobota
Sobota po 7. neděli velikonoční
p Sv. Zdislavy
31NeděleSl Seslání Ducha Svatého
Červen
Liturgické mezidobí
1PondělíP Panny Marie, Matky církve
2Úterý
Úterý 9. týdne v mezidobí
p Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
3StředaP Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4ČtvrtekSv Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
5PátekP Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6Sobota
Sobota 9. týdne v mezidobí
p Sv. Norberta, biskupa
p Sobotní památka Panny Marie
7NeděleSl Nejsvětější Trojice
8Pondělí Pondělí 10. týdne v mezidobí
9Úterý
Úterý 10. týdne v mezidobí
p Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
10Středa Středa 10. týdne v mezidobí
11ČtvrtekSl Těla a Krve Páně
12Pátek Pátek 10. týdne v mezidobí
13SobotaP Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
14Neděle 11. neděle v mezidobí
15Pondělí
Pondělí 11. týdne v mezidobí
p Sv. Víta, mučedníka
16Úterý Úterý 11. týdne v mezidobí
17Středa Středa 11. týdne v mezidobí
18Čtvrtek Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
19PátekSl Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
20SobotaP Neposkvrněného Srdce Panny Marie
21Neděle 12. neděle v mezidobí
22Pondělí
Pondělí 12. týdne v mezidobí
p Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků
p Sv. Paulína Nolánského, biskupa
23Úterý Úterý 12. týdne v mezidobí
24StředaSl Narození svatého Jana Křtitele
25Čtvrtek Čtvrtek 12. týdne v mezidobí
26Pátek Pátek 12. týdne v mezidobí
27Sobota
Sobota 12. týdne v mezidobí
p Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
p Sobotní památka Panny Marie
28Neděle 13. neděle v mezidobí
29PondělíSl Sv. Petra a Pavla, apoštolů
30Úterý
Úterý 13. týdne v mezidobí
p Svatých prvomučedníků římských
Červenec
Liturgické mezidobí
1Středa Středa 13. týdne v mezidobí
2Čtvrtek Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
3PátekSv Sv. Tomáše, apoštola
4Sobota
Sobota 13. týdne v mezidobí
p Sv. Alžběty Portugalské
p Sv. Prokopa, opata
p Sobotní památka Panny Marie
5NeděleSl Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa
6Pondělí
Pondělí 14. týdne v mezidobí
p Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
7Úterý Úterý 14. týdne v mezidobí
8Středa Středa 14. týdne v mezidobí
9Čtvrtek
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
p Sv. Augustina Čao Žung, kněze, a druhů, mučedníků
10Pátek Pátek 14. týdne v mezidobí
11SobotaSv Sv. Benedikta, opata
12Neděle 15. neděle v mezidobí
13Pondělí
Pondělí 15. týdne v mezidobí
p Sv. Jindřicha
14Úterý
Úterý 15. týdne v mezidobí
p Bl. Hroznaty, mučedníka
p Sv. Kamila de Lellis, kněze
15StředaP Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16Čtvrtek
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí
p Panny Marie Karmelské
17Pátek
Pátek 15. týdne v mezidobí
p Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
18Sobota
Sobota 15. týdne v mezidobí
p Sobotní památka Panny Marie
19Neděle 16. neděle v mezidobí
20Pondělí
Pondělí 16. týdne v mezidobí
p Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
21Úterý
Úterý 16. týdne v mezidobí
p Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
22StředaSv Sv. Marie Magdalény
23ČtvrtekSv Sv. Brigity, řeholnice
24Pátek
Pátek 16. týdne v mezidobí
p Sv. Šarbela Makhlūfa, kněze
25SobotaSv Sv. Jakuba, apoštola
26Neděle 17. neděle v mezidobí
27Pondělí
Pondělí 17. týdne v mezidobí
p Sv. Gorazda a druhů
28Úterý Úterý 17. týdne v mezidobí
29StředaP Sv. Marty
30Čtvrtek
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí
p Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
31PátekP Sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Srpen
Liturgické mezidobí
1SobotaP Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
2Neděle 18. neděle v mezidobí
3Pondělí Pondělí 18. týdne v mezidobí
4ÚterýP Sv. Jana Marie Vianneye, kněze
5Středa
Středa 18. týdne v mezidobí
p Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6ČtvrtekSv Proměnění Páně
7Pátek
Pátek 18. týdne v mezidobí
p Sv. Kajetána, kněze
p Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
8SobotaP Sv. Dominika, kněze
9Neděle 19. neděle v mezidobí
10PondělíSv Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11ÚterýP Sv. Kláry, panny
12Středa
Středa 19. týdne v mezidobí
p Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
13Čtvrtek
Čtvrtek 19. týdne v mezidobí
p Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
14PátekP Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15SobotaSl Nanebevzetí Panny Marie
16Neděle 20. neděle v mezidobí
17Pondělí Pondělí 20. týdne v mezidobí
18Úterý Úterý 20. týdne v mezidobí
19Středa
Středa 20. týdne v mezidobí
p Sv. Jana Eudese, kněze
20ČtvrtekP Sv. Bernarda, opata a učitele církve
21PátekP Sv. Pia X., papeže
22SobotaP Panny Marie Královny
23Neděle 21. neděle v mezidobí
24PondělíSv Sv. Bartoloměje, apoštola
25Úterý
Úterý 21. týdne v mezidobí
p Bl. Dominika Metoděje Trčky, kněze a mučedníka
p Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků
p Sv. Josefa Kalasanského, kněze
p Sv. Ludvíka
26Středa Středa 21. týdne v mezidobí
27ČtvrtekP Sv. Moniky
28PátekP Sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29SobotaP Umučení sv. Jana Křtitele
30Neděle 22. neděle v mezidobí
31Pondělí Pondělí 22. týdne v mezidobí
Září
Liturgické mezidobí
1Úterý Úterý 22. týdne v mezidobí
2Středa Středa 22. týdne v mezidobí
3ČtvrtekP Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
4Pátek Pátek 22. týdne v mezidobí
5Sobota
Sobota 22. týdne v mezidobí
p Sv. Terezie z Kalkaty
p Sobotní památka Panny Marie
6Neděle 23. neděle v mezidobí
7Pondělí
Pondělí 23. týdne v mezidobí
p Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
8ÚterýSv Narození Panny Marie
9Středa
Středa 23. týdne v mezidobí
p Sv. Petra Klavera, kněze
10Čtvrtek
Čtvrtek 23. týdne v mezidobí
p Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
11Pátek Pátek 23. týdne v mezidobí
12Sobota
Sobota 23. týdne v mezidobí
p Jména Panny Marie
13Neděle 24. neděle v mezidobí
14PondělíSv Povýšení svatého Kříže
15ÚterýP Panny Marie Bolestné
16Středa
Středa 24. týdne v mezidobí
p Sv. Ludmily, mučednice
17Čtvrtek
Čtvrtek 24. týdne v mezidobí
p Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
p Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
18Pátek Pátek 24. týdne v mezidobí
19Sobota
Sobota 24. týdne v mezidobí
p Sv. Januária, biskupa a mučedníka
p Sobotní památka Panny Marie
20Neděle 25. neděle v mezidobí
21PondělíSv Sv. Matouše, apoštola a evangelisty
22Úterý Úterý 25. týdne v mezidobí
23StředaP Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
24Čtvrtek Čtvrtek 25. týdne v mezidobí
25Pátek Pátek 25. týdne v mezidobí
26Sobota
Sobota 25. týdne v mezidobí
p Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
p Sobotní památka Panny Marie
27Neděle 26. neděle v mezidobí
28PondělíSl Sv. Václava, mučedníka
29ÚterýSv Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30StředaP Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Říjen
Liturgické mezidobí
1ČtvrtekP Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
2PátekP Svatých andělů strážných
3Sobota
Sobota 26. týdne v mezidobí
p Sobotní památka Panny Marie
4Neděle 27. neděle v mezidobí
5Pondělí
Pondělí 27. týdne v mezidobí
p Sv. Faustyna Kowalska, panny
6Úterý
Úterý 27. týdne v mezidobí
p Sv. Bruna, kněze
7StředaP Panny Marie Růžencové
8Čtvrtek Čtvrtek 27. týdne v mezidobí
9Pátek
Pátek 27. týdne v mezidobí
p Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
p Sv. Jana Leonardiho, kněze
10Sobota
Sobota 27. týdne v mezidobí
p Sobotní památka Panny Marie
11Neděle 28. neděle v mezidobí
12Pondělí
Pondělí 28. týdne v mezidobí
p Sv. Radima, biskupa
13Úterý Úterý 28. týdne v mezidobí
14Středa
Středa 28. týdne v mezidobí
p Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
15ČtvrtekP Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
16Pátek
Pátek 28. týdne v mezidobí
p Sv. Hedviky, řeholnice
p Sv. Markéty Marie Alacoque, panny
17SobotaP Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18Neděle 29. neděle v mezidobí
19Pondělí
Pondělí 29. týdne v mezidobí
p Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
p Sv. Pavla od Kříže, kněze
20Úterý Úterý 29. týdne v mezidobí
21Středa
Středa 29. týdne v mezidobí
p Bl. Karla Rakouského
22Čtvrtek
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí
p Sv. Jana Pavla II., papeže
23Pátek
Pátek 29. týdne v mezidobí
p Sv. Jana Kapistránského, kněze
24Sobota
Sobota 29. týdne v mezidobí
p Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
p Sobotní památka Panny Marie
25Neděle 30. neděle v mezidobí
26Pondělí Pondělí 30. týdne v mezidobí
27Úterý Úterý 30. týdne v mezidobí
28StředaSv Sv. Šimona a Judy, apoštolů
29Čtvrtek Čtvrtek 30. týdne v mezidobí
30Pátek Pátek 30. týdne v mezidobí
31Sobota
Sobota 30. týdne v mezidobí
p Sv. Wolfganga, biskupa
p Sobotní památka Panny Marie
Listopad
Liturgické mezidobí
1NeděleSl Všech svatých
2Pondělí Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3Úterý
Úterý 31. týdne v mezidobí
p Sv. Martina de Porres, řeholníka
4StředaP Sv. Karla Boromejského, biskupa
5Čtvrtek Čtvrtek 31. týdne v mezidobí
6Pátek Pátek 31. týdne v mezidobí
7Sobota
Sobota 31. týdne v mezidobí
p Sobotní památka Panny Marie
8Neděle 32. neděle v mezidobí
9PondělíSv Posvěcení lateránské baziliky
10ÚterýP Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11StředaP Sv. Martina, biskupa
12ČtvrtekP Sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13PátekP Sv. Anežky České, panny
14Sobota
Sobota 32. týdne v mezidobí
p Sobotní památka Panny Marie
15Neděle 33. neděle v mezidobí
16Pondělí
Pondělí 33. týdne v mezidobí
p Sv. Gertrudy Veliké, panny
p Sv. Markéty Skotské
17ÚterýP Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18Středa
Středa 33. týdne v mezidobí
p Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
19Čtvrtek Čtvrtek 33. týdne v mezidobí
20Pátek Pátek 33. týdne v mezidobí
21SobotaP Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22NeděleSl Ježíše Krista Krále
23Pondělí
Pondělí 34. týdne v mezidobí
p Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
p Sv. Kolumbána, opata
24ÚterýP Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
25Středa
Středa 34. týdne v mezidobí
p Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
26Čtvrtek Čtvrtek 34. týdne v mezidobí
27Pátek Pátek 34. týdne v mezidobí
28Sobota
Sobota 34. týdne v mezidobí
p Sobotní památka Panny Marie
Doba adventní
29Neděle 1. neděle adventní
30PondělíSv Sv. Ondřeje, apoštola
Prosinec
Doba adventní
1Úterý
Úterý po 1. neděli adventní
p Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
2Středa Středa po 1. neděli adventní
3ČtvrtekP Sv. Františka Xaverského, kněze
4Pátek
Pátek po 1. neděli adventní
p Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
5Sobota Sobota po 1. neděli adventní
6Neděle 2. neděle adventní
7PondělíP Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8ÚterýSl Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9Středa
Středa po 2. neděli adventní
p Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
10Čtvrtek
Čtvrtek po 2. neděli adventní
p Panny Marie Loretánské
11Pátek
Pátek po 2. neděli adventní
p Sv. Damasa I. papeže
12Sobota
Sobota po 2. neděli adventní
p Panny Marie Guadalupské
13Neděle 3. neděle adventní
14PondělíP Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
15Úterý Úterý po 3. neděli adventní
16Středa Středa po 3. neděli adventní
17Čtvrtek 17. prosince
18Pátek 18. prosince
19Sobota 19. prosince
20Neděle 4. neděle adventní
21Pondělí
21. prosince
p* Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
22Úterý 22. prosince
23Středa
23. prosince
p* Sv. Jana Kentského, kněze
24Čtvrtek 24. prosince
Doba vánoční
25PátekSl Narození Páně
26SobotaSv Sv. Štěpána, prvomučedníka
27NeděleSv Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
28PondělíSv Svatých Mláďátek, mučedníků
29Úterý
5. den oktávu Narození Páně
p* Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
30Středa 6. den oktávu Narození Páně
31Čtvrtek
7. den oktávu Narození Páně
p* Sv. Silvestra I. papeže

See Also

Všeobecný římský kalendář (2020)

© 2020 GCatholic.org

Up