GCatholic.org


Is-Sena Liturġika

Diocese of Gozo Malta

Switch to English ENSwitch to Maltese MT
Jannar
Żmien il-Milied
1It-TlietaS L-Imqaddsa Verġni Marija, Omm Alla
2L-ErbgħaT San Bażilju l-kbir u San Girgor Nazjanzenu, isqfijiet u dutturi tal-Knisja
3Il-Ħamis Il-Ħamis ta’ żmien il-Milied
t L-Isem Imqaddes ta’ Ġesù
4Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa ta’ żmien il-Milied
5Is-Sibt Is-Sibt ta’ żmien il-Milied
6Il-ĦaddS L-Epifanija tal-Mulej
7It-Tnejn It-Tnejn ta’ wara l-Epifanjija
t San Raymond ta’ Penyafort, presbiteru
8It-Tlieta It-Tlieta ta’ wara l-Epifanjija
9L-Erbgħa L-Erbgħa ta’ wara l-Epifanjija
10Il-Ħamis Il-Ħamis ta’ wara l-Epifanjija
11Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa ta’ wara l-Epifanjija
12Is-Sibt Is-Sibt ta’ wara l-Epifanjija
13Il-ĦaddF Il-Magħmudija tal-Mulej
Żmien ta’ Matul is-Sena
14It-Tnejn It-Tnejn tal-ewwel ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
15It-Tlieta It-Tlieta tal-ewwel ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
16L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ewwel ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
17Il-ĦamisT San Anton, abbati
18Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
19Is-Sibt Is-Sibt tal-ewwel ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
20Il-Ħadd It-Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
21It-TnejnT Sant’Anjeże, verġni u martri
22It-TlietaT San Publiju, isqof u prinċep ta’ Malta
23L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tieni ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
24Il-ĦamisT San Franġisk ta’ Sales, isqof u duttur tal-Knisja
25Il-ĠimgħaF Il-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl
26Is-SibtT San Titu u San Timotju, isqfijiet
27Il-Ħadd It-Tielet Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
28It-TnejnT San Tumas ta’Aquino, presbiteru u duttur tal-Knisja
29It-Tlieta It-Tlieta tat-tielet ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
30L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tielet ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
31Il-ĦamisT San Ġwann Bosco, presbiteru
Frar
Żmien ta’ Matul is-Sena
1Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
2Is-SibtF Il-Preżentazzjoni tal-Mulej
3Il-Ħadd Ir-Raba’ Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
4It-Tnejn It-Tnejn tar-raba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
5It-TlietaT Sant’Agata, verġni u martri
6L-ErbgħaT San Pawl Miki u sħabu, martri
7Il-Ħamis Il-Ħamis tar-raba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Beatu Piju IX, Papa
8Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ġilormu Emiliani, presbiteru u reliġjuż
t Santa Ġużeppina Bakhita, verġni
9Is-SibtT Santa Skolastika, verġni
10Il-ĦaddS L-Appostlu Missierna San Pawl
11It-Tnejn It-Tnejn tal-ħames ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Il-Verġni Mqaddsa Marija ta’ Lourdes
12It-Tlieta It-Tlieta tal-ħames ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
13L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ħames ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
14Il-ĦamisF San Cirillu, raħeb, u San Metodju, isqof
15Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
16Is-Sibt Is-Sibt tal-ħames ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
17Il-Ħadd Is-Sitt Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
18It-Tnejn It-Tnejn tas-sitt ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
19It-Tlieta It-Tlieta tas-sitt ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
20L-Erbgħa L-Erbgħa tas-sitt ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
21Il-Ħamis Il-Ħamis tas-sitt ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Pietru Damiani, isqof u duttur tal-Knisja
22Il-ĠimgħaF Il-Kattedra ta’ San Pietru, appostlu
23Is-SibtT San Polikarpu, isqof u martri
24Il-Ħadd Is-Seba’ Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
25It-Tnejn It-Tnejn tas-seba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Beata Marija Adeodata Pisani, reliġjuża
26It-Tlieta It-Tlieta tas-seba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
27L-Erbgħa L-Erbgħa tas-seba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
28Il-Ħamis Il-Ħamis tas-seba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
Marzu
Żmien ta’ Matul is-Sena
1Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
2Is-Sibt Is-Sibt tas-seba’ ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
3Il-Ħadd It-Tmien Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
4It-Tnejn It-Tnejn tat-tmien ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Każimiru
5It-Tlieta It-Tlieta tat-tmien ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
Żmien ir-Randan
6L-Erbgħa L-Erbgħa tal-Irmied
7Il-Ħamis Il-Ħamis wara l-Erbgħa tal-Irmied
t* Santa Perpetwa u Santa Feliċita, martri
8Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied
t* San Ġwann ta’ Alla, reliġjuż
9Is-Sibt Is-Sibt wara l-Erbgħa tal-Irmied
t* Santa Franġiska Rumana, reliġjuża
10Il-Ħadd L-ewwel Ħadd tar-Randan
11It-Tnejn It-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
12It-Tlieta It-Tlieta tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
13L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
14Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
15Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
16Is-Sibt Is-Sibt tal-ewwel ġimgħa tar-Randan
17Il-Ħadd It-tieni Ħadd tar-Randan
18It-Tnejn It-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan
t* San Ċirillu ta’ Ġerusalemm, isqof u duttur tal-Knisja
19It-TlietaS San Ġużepp, l-Għarus tal-Verġni Mqaddsa Marija
20L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan
21Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tieni ġimgħa tar-Randan
22Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan
23Is-Sibt Is-Sibt tat-tieni ġimgħa tar-Randan
t* San Turibju ta’ Mongrovejo, isqof
24Il-Ħadd It-tielet Ħadd tar-Randan
25It-TnejnS It-Tħabbira tal-Mulej
26It-Tlieta It-Tlieta tat-tielet ġimgħa tar-Randan
27L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan
28Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tielet ġimgħa tar-Randan
29Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan
30Is-Sibt Is-Sibt tat-tielet ġimgħa tar-Randan
31Il-Ħadd Ir-raba’ Ħadd tar-Randan
April
Żmien ir-Randan
1It-Tnejn It-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
2It-Tlieta It-Tlieta tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
t* San Franġisk ta’ Paola, eremita
3L-Erbgħa L-Erbgħa tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
4Il-Ħamis Il-Ħamis tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
t* San Sidor, isqof u duttur tal-Knisja
5Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
t* San Vinċenz Ferrer, presbiteru
6Is-Sibt Is-Sibt tar-raba’ ġimgħa tar-Randan
7Il-Ħadd Il-ħames Ħadd tar-Randan
8It-Tnejn It-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan
9It-Tlieta It-Tlieta tal-ħames ġimgħa tar-Randan
10L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ħames ġimgħa tar-Randan
11Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ħames ġimgħa tar-Randan
t* San Stanislaw, isqof u martri
12Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tar-Randan
t* L’Imqaddsa Verġni Marija ħdejn is-Salib tal-Mulej
13Is-Sibt Is-Sibt tal-ħames ġimgħa tar-Randan
t* San Martin I, Papa u martri
14Il-Ħadd Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej
15It-Tnejn It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa
16It-Tlieta It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa
17L-Erbgħa L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa
Tridu tal-Għid
18Il-Ħamis Ħamis ix-Xirka
19Il-Ġimgħa Ġimgħa l-Kbira tal-Passjoni tal-Mulej
20Is-Sibt Is-Sibt Imqaddes tal-Għid
Żmien il-Għid
21Il-Ħadd Ħadd il-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet
22It-TnejnS It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid
23It-TlietaS It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid
24L-ErbgħaS L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid
25Il-ĦamisS Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid
26Il-ĠimgħaS Il-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid
27Is-SibtS Is-Sibt tal-Ottava tal-Għid
28Il-Ħadd It-Tieni Ħadd tal-Għid (jew il-Ħadd tal-Ħniena Divina)
29It-TnejnF Santa Katerina ta’ Siena, verġni, duttur tal-Knisja
30It-TlietaT San Piju V, Papa
Mejju
Żmien il-Għid
1L-ErbgħaT San Ġużepp Ħaddiem
2Il-ĦamisT San Atanasju, isqof u duttur tal-Knisja
3Il-ĠimgħaF San Filippu u San Ġakbu, appostli
4Is-Sibt Is-Sibt tat-tieni ġimgħa tal-Għid
5Il-Ħadd It-Tielet Ħadd tal-Għid
6It-Tnejn It-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid
7It-Tlieta It-Tlieta tat-tielet ġimgħa tal-Għid
8L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tielet ġimgħa tal-Għid
9Il-ĦamisF San Ġorġ Preca, presbiteru
10Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Għid
11Is-Sibt Is-Sibt tat-tielet ġimgħa tal-Għid
12Il-Ħadd Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid
13It-Tnejn It-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Għid
t L-Imqaddsa Verġni Marija ta’ Fatima
14It-TlietaF San Mattija, appostlu
15L-Erbgħa L-Erbgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Għid
16Il-Ħamis Il-Ħamis tar-raba’ ġimgħa tal-Għid
17Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Għid
18Is-Sibt Is-Sibt tar-raba’ ġimgħa tal-Għid
t San Ġwann I, Papa u martri
19Il-Ħadd Il-ħames Ħadd tal-Għid
20It-Tnejn It-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid
t San Bernardinu ta’ Siena, presbiteru
21It-Tlieta It-Tlieta tal-ħames ġimgħa tal-Għid
t San Kristofru Magallanes, presbiteru, u sħabu, martri
22L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid
t Santa Rita minn Cascia, reliġjuża
23Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ħames ġimgħa tal-Għid
24Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid
25Is-Sibt Is-Sibt tal-ħames ġimgħa tal-Għid
t San Beda l-Venerabbli, presbiteru u duttur tal-Knisja
t San Girgor VII, Papa
t Santa Marija Maddalen de’ Pazzi, verġni
26Il-Ħadd Is-Sitt Ħadd tal-Għid
27It-Tnejn It-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid
t Santu Wistin ta’ Canterbury, isqof
28It-Tlieta It-Tlieta tas-sitt ġimgħa tal-Għid
29L-Erbgħa L-Erbgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid
t San Pawlu VI, Papa
30Il-Ħamis Il-Ħamis tas-sitt ġimgħa tal-Għid
31Il-ĠimgħaF Iż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija
Ġunju
Żmien il-Għid
1Is-SibtT San Ġustinu, martri
2Il-ĦaddS Tlugħ il-Mulej fis-Sema
3It-TnejnT San Karlu Lwang u sħabu, martri
4It-Tlieta It-Tlieta tas-seba’ ġimgħa tal-Għid
5L-ErbgħaT San Bonifaċju, isqof u martri
6Il-Ħamis Il-Ħamis tas-seba’ ġimgħa tal-Għid
t San Norbertu, isqof
7Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa tal-Għid
8Is-Sibt Is-Sibt tas-seba’ ġimgħa tal-Għid
9Il-ĦaddS Għid il-Ħamsin
Żmien ta’ Matul is-Sena
10It-TnejnT Marija Omm il-Knisja
11It-TlietaT San Barnaba, appostlu
12L-Erbgħa L-Erbgħa tal-għaxar ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
13Il-ĦamisT Sant’Antnin ta’ Padova, presbiteru u duttur tal-Knisja
14Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-għaxar ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
15Is-Sibt Is-Sibt tal-għaxar ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
16Il-ĦaddS It-Trinità Qaddisa
17It-Tnejn It-Tnejn tal-ħdax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
18It-Tlieta It-Tlieta tal-ħdax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
19L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ħdax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Romwaldu, abbati
20Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ħdax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
21Il-ĠimgħaT San Alwiġi Gonzaga, reliġjuż
22Is-SibtF Tifkira tal-anniversarju tas-sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima
23Il-ĦaddS Il-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej
24It-TnejnS It-Twelid ta’ San Ġwann Battista
25It-Tlieta It-Tlieta tal-tnax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
26L-Erbgħa L-Erbgħa tal-tnax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
27Il-Ħamis Il-Ħamis tal-tnax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ċirillu ta’ Lixandra, isqof u duttur tal-Knisja
28Il-ĠimgħaS Il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù
29Is-SibtS San Pietru u San Pawl, appostli
30Il-Ħadd It-Tlettax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Lulju
Żmien ta’ Matul is-Sena
1It-Tnejn It-Tnejn tat-tlettax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Beatu Nazju Falzon, kjeriku sekulari
2It-Tlieta It-Tlieta tat-tlettax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
3L-ErbgħaF San Tumas, appostlu
4Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tlettax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Eliżabetta tal-Portugal
5Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tlettax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Anton Marija Zaccaria, presbiteru
6Is-Sibt Is-Sibt tat-tlettax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Marija Goretti, verġni u martri
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
7Il-Ħadd L-Erbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
8It-Tnejn It-Tnejn tal-erbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
9It-Tlieta It-Tlieta tal-erbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santu Wistin Zhao Rong, presbiteru, u sħabu, martri
10L-Erbgħa L-Erbgħa tal-erbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
11Il-ĦamisF San Benedittu, abbati
12Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-erbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
13Is-Sibt Is-Sibt tal-erbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Enriku
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
14Il-Ħadd Il-Ħmistax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
15It-TnejnT San Bonaventura, isqof u duttur tal-Knisja
16It-TlietaT L-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu
17L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ħmistax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
18Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ħmistax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
19Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ħmistax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
20Is-Sibt Is-Sibt tal-ħmistax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Apollinaris, isqof u martri
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
21Il-Ħadd Is-Sittax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
22It-TnejnF Santa Marija Maddalena
23It-TlietaF Santa Briġida, reliġjuża
24L-Erbgħa L-Erbgħa tas-sittax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Xarbel Makhlüf, presbiteru
25Il-ĦamisF San Ġakbu, appostlu
26Il-ĠimgħaT San Ġwakkin u Sant’Anna, ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija
27Is-Sibt Is-Sibt tas-sittax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
28Il-Ħadd Is-Sbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
29It-TnejnT Santa Marta
30It-Tlieta It-Tlieta tas-sbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Pietru Krisologu, isqof u duttur tal-Knisja
31L-ErbgħaT San Injazju ta’ Loyola, presbiteru
Awwissu
Żmien ta’ Matul is-Sena
1Il-ĦamisT San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-Knisja
2Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tas-sbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ewsebju ta’ Vercelli, isqof
t San Pietru Ġiljan Eymard, presbiteru
3Is-Sibt Is-Sibt tas-sbatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
4Il-Ħadd It-Tmintax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
5It-Tnejn It-Tnejn tat-tmintax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Id-Dedikazzjoni tal-Bażilka ta’ Santa Marija Maggiore, f’Ruma
6It-TlietaF It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej
7L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tmintax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Gejtanu, presbiteru
t San Sistu II, Papa u sħabu, martri
8Il-ĦamisT San Duminku, presbiteru
9Il-ĠimgħaF Santa Tereża Benedetta tas-Salib, verġni u martri
10Is-SibtF San Lawrenz, djaknu u martri
11Il-Ħadd Id-Dsatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
12It-Tnejn It-Tnejn tad-dsatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Ġovanna Franġiksa de Chantal, reliġjuża
13It-Tlieta It-Tlieta tad-dsatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ponzjanu, Papa, u San Ippolitu, saċerdot, martri
14L-ErbgħaT San Massimiljan Marija Kolbe, presbiteru u martri
15Il-ĦamisS L-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema
16Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tad-dsatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Stiefnu tal-Ungerija
17Is-Sibt Is-Sibt tad-dsatax-il ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
18Il-Ħadd L-Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
19It-Tnejn It-Tnejn tal-għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ġwann Eudes, presbiteru
20It-TlietaT San Bernard, abbati u duttur tal-Knisja
21L-ErbgħaT San Piju X, Papa
22Il-ĦamisT L-Imqaddsa Verġni Marija Reġina
23Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Roża ta’ Lima, verġni
24Is-SibtF San Bartilmew, appostlu
25Il-Ħadd Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
26It-Tnejn It-Tnejn tal-wieħed u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
27It-TlietaT Santa Monika
28L-ErbgħaT Santu Wistin, isqof u duttur tal-Knisja
29Il-ĦamisT Il-Martirju ta’ Ġwanni l-Battista
30Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-wieħed u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
31Is-Sibt Is-Sibt tal-wieħed u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
Settembru
Żmien ta’ Matul is-Sena
1Il-Ħadd It-Tnejn u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
2It-Tnejn It-Tnejn tat-tnejn u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
3It-TlietaT San Girgor il-Kbir, Papa u duttur tal-Knisja
4L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tnejn u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
5Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tnejn u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Tereża ta’ Calcutta, reliġjuża
6Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tnejn u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
7Is-Sibt Is-Sibt tat-tnejn u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
8Il-ĦaddS It-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija
9It-Tnejn It-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Pietru Claver, presbiteru
10It-Tlieta It-Tlieta tat-tlieta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
11L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tlieta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
12Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tlieta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Isem tal-Imqaddsa Verġni Marija
13Il-ĠimgħaT San Ġwann Grisostmu, isqof u duttur tal-Knisja
14Is-SibtF L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes
15Il-Ħadd L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
16It-TnejnF L-anniversarju mit-twaqqif tad-Djoċesi
17It-Tlieta It-Tlieta tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Robertu Bellarmino, isqof u duttur tal-Knisja
18L-Erbgħa L-Erbgħa tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
19Il-Ħamis Il-Ħamis tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ġennaru, isqof u martri
20Il-ĠimgħaT San Andrija Kim Taegon, presbiteru, u San Pawl Chong Hasang, u sħabhom, martri
21Is-SibtF San Mattew, appostlu u evanġelista
22Il-Ħadd Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
23It-TnejnT San Piju ta’ Pietrelcina, presbiteru
24It-Tlieta It-Tlieta tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
25L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
26Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Kosma u San Damjan, martri
27Il-ĠimgħaT San Vinċenz de Paul, presbiteru
28Is-Sibt Is-Sibt tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Lawrenz Ruiz u sħabu, martri
t San Vinċeslaw, Re tal-Boemja, martri
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
29Il-Ħadd Is-Sitta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
30It-TnejnT San Ġilormu, presbiteru u duttur tal-Knisja
Ottubru
Żmien ta’ Matul is-Sena
1It-TlietaT Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, verġni u duttura tal-Knisja
2L-ErbgħaT L-Anġli Kustodji Mqaddsa
3Il-Ħamis Il-Ħamis tas-sitta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
4Il-ĠimgħaT San Franġisk ta’ Assisi, djaknu
5Is-Sibt Is-Sibt tas-sitta u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Marija Fawstina Kowalska, verġni
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
6Il-Ħadd Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
7It-TnejnT L-Imqaddsa Verġni Marija tar-Rużarju
8It-Tlieta It-Tlieta tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
9L-Erbgħa L-Erbgħa tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Djonisju, isqof, u sħabu, martri
t San Ġwann Leonardi, presbiteru
10Il-Ħamis Il-Ħamis tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
11Il-ĠimgħaF L-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral
12Is-Sibt Is-Sibt tas-sebgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
13Il-Ħadd It-Tmienja u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
14It-Tnejn It-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Kallistu, Papa u martri
15It-TlietaT Santa Tereża ta’ Ġesù, verġni u duttur tal-Knisja
16L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tmienja u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Edwiġe, reliġjuża
t Santa Margerita Marija Alacoque, verġni
17Il-ĦamisT San Injazju ta’ Antjokja, isqof u martri
18Il-ĠimgħaF San Luqa, evanġelista
19Is-Sibt Is-Sibt tat-tmienja u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Pawl tas-Salib, presbiteru
t San Ġwann de Brébeuf u San Iżakk Jogues, presbiteri u sħabhom, martri
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
20Il-Ħadd Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
21It-TnejnT Sant’Ursola u sħabha, verġni u martri
22It-Tlieta It-Tlieta tad-disgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ġwann Pawlu II, Papa
23L-Erbgħa L-Erbgħa tad-disgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Ġwann minn Capestrano, presbiteru
24Il-Ħamis Il-Ħamis tad-disgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Anton Marija Claret, isqof
25Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tad-disgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
26Is-Sibt Is-Sibt tad-disgħa u għoxrin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
27Il-Ħadd It-Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
28It-TnejnF San Xmun u San Ġuda, appostli
29It-Tlieta It-Tlieta tat-tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
30L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
31Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
Novembru
Żmien ta’ Matul is-Sena
1Il-ĠimgħaS Il-Qaddisin Kollha
2Is-Sibt L-Għid tal-Imwiet
3Il-Ħadd Il-Wieħed u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
4It-TnejnT San Karlu Borromeo, isqof
5It-Tlieta It-Tlieta tal-wieħed u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
6L-Erbgħa L-Erbgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
7Il-Ħamis Il-Ħamis tal-wieħed u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
8Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
9Is-SibtF Id-Dedikazzjoni tal-Bażilka tal-Lateran
10Il-Ħadd It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
11It-TnejnT San Martin ta’ Tours, isqof
12It-TlietaT San Ġosofat, isqof u martri
13L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tnejn u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
14Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tnejn u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
15Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-tnejn u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Albertu l-Kbir, isqof u duttur tal-Knisja
16Is-Sibt Is-Sibt tat-tnejn u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Margerita tal-Iskozja
t Santa Ġertrude, verġni
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
17Il-Ħadd It-Tlieta u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
18It-Tnejn It-Tnejn tat-tlieta u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Id-Dedikazzjoni tal-Bażilki ta’ San Pietru u San Pawl, appostli
19It-Tlieta It-Tlieta tat-tlieta u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
20L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
21Il-ĦamisT Il-Preżentazzjoni tal-Imqaddsa Verġni Marija
22Il-ĠimgħaT Santa Ċeċilja, verġni u martri
23Is-Sibt Is-Sibt tat-tlieta u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t San Klement I, Papa u martri
t San Kolumbanu, abbati
t L-Imqaddsa Verġni Marija f’Jum is-Sibt
24Il-ĦaddS Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu
25It-Tnejn It-Tnejn tat-erbgħa u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
t Santa Katerina ta’ Lixandra, verġni u martri
26It-Tlieta It-Tlieta tat-erbgħa u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
27L-Erbgħa L-Erbgħa tat-erbgħa u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
28Il-Ħamis Il-Ħamis tat-erbgħa u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
29Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tat-erbgħa u tletin ġimgħa taż-żmien ta’ matul is-sena
30Is-SibtF Sant’Andrija, appostlu
Diċembru
Żmien l-Avvent
1Il-Ħadd L-Ewwel Ħadd tal-Avvent
2It-Tnejn It-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent
3It-TlietaT San Franġisk Saverju, saċerdot
4L-Erbgħa L-Erbgħa tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent
t San Ġwann Damaxxenu, presbiteru u duttur tal-Knisja
5Il-Ħamis Il-Ħamis tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent
6Il-Ġimgħa Il-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent
t San Nikola, isqof
7Is-SibtT San Ambroġ, isqof u duttur tal-Knisja
8Il-Ħadd It-Tieni Ħadd tal-Avvent
9It-TnejnS It-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija
10It-Tlieta It-Tlieta tat-tieni ġimgħa tal-Avvent
11L-Erbgħa L-Erbgħa tat-tieni ġimgħa tal-Avvent
t San Damasu I, Papa
12Il-Ħamis Il-Ħamis tat-tieni ġimgħa tal-Avvent
t L-Imqaddsa Verġni Marija ta’ Gwadalupe
13Il-ĠimgħaT Santa Luċija, verġni u martri
14Is-SibtT San Ġwann tas-Salib, presbiteru u duttur tal-Knisja
15Il-Ħadd It-Tielet Ħadd tal-Avvent
16It-Tnejn It-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Avvent
17It-Tlieta Ferja tal-Avvent (17 Diċembru)
18L-Erbgħa Ferja tal-Avvent (18 Diċembru)
19Il-Ħamis Ferja tal-Avvent (19 Diċembru)
20Il-Ġimgħa Ferja tal-Avvent (20 Diċembru)
21Is-Sibt Ferja tal-Avvent (21 Diċembru)
t* San Pietru Kanisju, presbiteru u duttur tal-Knisja
22Il-Ħadd Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent
23It-Tnejn Ferja tal-Avvent (23 Diċembru)
t* San Ġwann de Kety, presbiteru
24It-Tlieta Ferja tal-Avvent (24 Diċembru)
Żmien il-Milied
25L-ErbgħaS It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu
26Il-ĦamisF San Stiefnu, protomartri
27Il-ĠimgħaF San Ġwann, appostlu u evanġelista
28Is-SibtF Il-Qaddisin Innoċenti Martri
29Il-ĦaddF Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi
30It-Tnejn Is-sitt jum fl-Ottava tal-Milied
31It-Tlieta Is-seba’ jum fost l-ottava tal-Milied
t* San Silvestru, Papa

See Also

Diocese of Gozo

Kalendarju ruman generali (2019)

© 2020 GCatholic.org

Up